ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Η ΓΣΕΒΕΕ είναι πλήρες μέλος της SMEunited, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνιών και ΜΜΕ, με την ιδιότητα του μέλους σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας (Προεδρείο, Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση), συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην ΕΟΚΕ, παρακολουθεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γενικών Διευθύνσεών της και σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο της τριμερούς εκπροσώπησης των κρατών στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, κάθε χρόνο συμμετέχει διά της εθνικής αντιπροσωπείας στις Συνόδους της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).

Η SMEunited (πρώην UEAPME), στην οποία η ΓΣΕΒΕΕ είναι ιδρυτικό μέλος, είναι αναγνωρισμένη εργοδοτική οργάνωση και Ευρωπαίος Κοινωνικός Εταίρος. Έχει περίπου 70 οργανώσεις μέλη (εθνικές διαεπαγγελματικές ομοσπονδίες Βιοτεχνιών και ΜΜΕ, Ευρωπαϊκές κλαδικές οργανώσεις ΜΜΕ, συνεργαζόμενα μέλη) από περισσότερες από 30 Ευρωπαϊκές χώρες. Το 2018 ήταν έτος που σηματοδότησε τη μετάβασή της σε νέα εποχή, με την αλλαγή της επωνυμίας της, αλλά και του λογοτύπου της, με κεντρική επιδίωξη και αίτημα την ενίσχυση των ΜΜΕ.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) αποτελεί συμβουλευτικό όργανο που εκπροσωπεί την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Η ΕΟΚΕ απαρτίζεται από τρεις Ομάδες, την Ομάδα Εργοδοτών (Ομάδα Ι), την Ομάδα Εργαζομένων (Ομάδα ΙΙ), και την Ομάδα «Διαφόρων Δραστηριοτήτων» (Ομάδα ΙΙΙ -«Ευρώπη Πολυμορφίας»), με 350 συνολικά μέλη τα οποία προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει με αντιπροσωπεία της, κατόπιν πρόσκλησης της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ανάπτυξη» (DGGROW), σε μια από τις πλέον διακριτές και ειδικές για τις ΜΜΕ εκδηλώσεις, την Ευρωπαϊκή Συνέλευση ΜΜΕ που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε συνεργασία με την εκάστοτε Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Στη Συνέλευση παρουσιάζεται η Ετήσια Έκθεση για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ, με το ενημερωτικό δελτίο κάθε χώρας για την Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις (SBAFactsheet).

Η ΓΣΕΒΕΕ, σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο της τριμερούς εκπροσώπησης των κρατών στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, κάθε χρόνο συμμετέχει διά της εθνικής αντιπροσωπείας στις Συνόδους της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), ειδικευμένης οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών, που πραγματοποιούνται στη Γενεύη . Με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας υπήρξε συνεργασία και σε εθνικό επίπεδο, με συμμετοχή και παρεμβάσεις σε πολλές συναντήσεις, εργαστήρια και συνέδρια στο πλαίσιο υλοποιούμενων έργων για την αδήλωτη εργασία, τη διοίκηση της εργασίας, και την κοινωφελή εργασία.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2