Γραφείο Προέδρου

Λιόλιου Ελένη

Λιόλιου Ελένη

210 3800646 210 3816600 εσ. 605 Fax: 210 3800649 president@gsevee.gr lioliou@gsevee.gr

Γραφείο Προέδρου

Μαραθοκαμπίτη Ελένη

Μαραθοκαμπίτη Ελένη

210 3800646 210 3816600 εσ. 603 maratho@gsevee.gr president@gsevee.gr

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Ανυφαντή Διονυσία

Ανυφαντή Διονυσία

210 8846850 Fax: 210 8846851 general.secretary@gsevee.gr anyfadi@gsevee.gr

Γραμματεία - Τηλεφωνικό κέντρο

Χαλαβαζή Λίτσα

Χαλαβαζή Λίτσα

210 3816600 Fax: 210 3820735 halavazi@gsevee.gr

Πρωτόκολλο

Ανυφαντή Διονυσία

Ανυφαντή Διονυσία

210 3816600 εσ. 503 Fax: 210 3820735 gsevee@gsevee.gr info@gsevee.gr

Νομική Υπηρεσία

Δήμας Νίκος

Δήμας Νίκος

210 3816600

Λογιστήριο

Παπαγεωργίου Βάσω

Παπαγεωργίου Βάσω

210 3816600 εσ. 415 Fax: 210 3820735 papageorgiou@gsevee.gr

Μητρώο

Τσιάμη Στέλλα

Τσιάμη Στέλλα

210 3816600 εσ. 518 Fax: 211 4114857 tsiami@gsevee.gr

Διεθνείς Σχέσεις

Χαριλόγη Άννα

Χαριλόγη 'Αννα

210 3816600 εσ. 615 Fax: 210 3820735 harilogi@gsevee.gr

Γραφείο Τύπου

Μότσου Βάσια

Μότσου Βάσια

210 3816600 εσ. 507 Fax: 210 3820735 motsou@gsevee.gr

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2