ΜΕΛΗ

Εγγραφή Νέου Μέλους

Νομιμοποιητικά έγγραφα Ομοσπονδίας

3. Επικυρωμένο Καταστατικό της Ομοσπονδίας

4. Κατάσταση μελών Δ.Σ με διευθύνσεις και τηλέφωνα

5. Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής των τελευταίων εκλογών της Ομοσπονδίας

(Απαραίτητη η παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου)

6. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την εγγραφή

7. Πρώτο και δεύτερο πρωτόκολλο ψηφοφορίας

8. Μητρώο σωματείων μελών

9. Καταβολή 29,34 ΕΥΡΩ ως δικαίωμα εγγραφής.

Νομιμοποιητικά έγγραφα Σωματείων Μελών (για κάθε Σωματείο Μέλος της Ομοσπονδίας)

1. Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής των τελευταίων εκλογών

(Απαραίτητη η παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου)

2. Πρώτο και δεύτερο πρωτόκολλο ψηφοφορίας

3. Μητρώο μελών

4. Κατάσταση μελών Δ.Σ με διευθύνσεις και τηλέφωνα

5. Απόφαση Γ.Σ για την επιλογή της Κύριας και Δεύτερης Ομοσπονδίας στις οποίες ανήκουν.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2