Ελσίνκι, 2019

Θετικά για τη ΓΣΕΒΕΕ τα αποτελέσματα από τη Γενική Συνέλευση ΜΜΕ (Ελσίνκι, 2019)

Γκράτς, 2018

Τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ (Γκράτς, 2018)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο για περισσότερα νέα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ παρακολουθεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γενικών Διευθύνσεών της (“Ανάπτυξης” – Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕΑπασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και ΈνταξηςΟικονομικών και Δημοσιονομικών ΥποθέσεωνΕκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και ΑθλητισμούΈρευνας και Καινοτομίας κ.ά.), καταθέτοντας τις απόψεις της σε διενεργούμενες διαβουλεύσεις, απ’ ευθείας και/ή μέσω της SMEunited, και παρεμβαίνοντας, συμμετέχοντας σε συνέδρια και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Αθήνα (βλ. και Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα), και στην έδρα των Ευρωπαϊκών θεσμών (Βρυξέλλες κ.ά.).

Ευρωπαϊκή Συνέλευση ΜΜΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει με αντιπροσωπεία της, κατόπιν πρόσκλησης της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ανάπτυξη» (DGGROW), σε μια από τις πλέον διακριτές και ειδικές για τις ΜΜΕ εκδηλώσεις, την Ευρωπαϊκή Συνέλευση ΜΜΕ που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε συνεργασία με την εκάστοτε Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Στη Συνέλευση παρουσιάζεται η Ετήσια Έκθεση για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ, με το ενημερωτικό δελτίο κάθε χώρας για την Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις (SBAFactsheet)

Ετήσια Έκθεση για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ 2020-2021

Ενημερωτικό δελτίο για τις ΜΜΕ στην Ελλάδα

1η Ιουλίου 2021

2021

Ενημερωτικό Δελτίο ΜΜΕ

Η πανδημία της CoViD-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ στην Ελλάδα.Η προστιθέμενη αξία τους μειώθηκε σε σχεδόν όλους τους κλάδους. 

Αναλυτικά

2020/2021

ANNUAL REPORT ON EUROPEAN SMEs

The analysis focuses on two distinct aspects of the digitalisation of SMEs. Firstly, the performance of SMEs and, secondly, the digitalisation of activities carried out by all SMEs, irrespective of sector.

Read more

Background document

ANNUAL REPORT ON EUROPEAN SMEs 2020/2021

This background document provides detailed information for some of the topics addressed in the Annual Report on European SMEs 2020/21

Read more

Γενική Συνέλευση ΜΜΕ (Ελσίνκι, 2019)

Θετικά για τη ΓΣΕΒΕΕ τα αποτελέσματα από τη Γενική Συνέλευση ΜΜΕ (Ελσίνκι, 2019)

Γενική Συνέλευση ΜΜΕ (Γκράτς, 2018)

Τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ (Γκράτς, 2018)

Στοιχεία Επικοινωνίας

00 800 67 89 10 11 (εντός ΕΕ)
+32 2 299 96 96 (εκτός ΕΕ)

+32 2 299 11 11 από τις 8.00 έως τις 19.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
(τηλεφωνικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2