Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

Έρευνες & Μελέτες

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) από το 2009 πραγματοποιεί τακτικές έρευνες όπως την πανελλαδική «Εξαμηνιαία αποτύπωση του οικονομικού κλίματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» και την ετήσια έρευνα «εισοδήματος/δαπανών των νοικοκυριών», οι οποίες ξεχωρίζουν για την αξιοπιστία τους και την προβλεπτική τους ικανότητα. Παράλληλα, εκπονεί σειρά άλλων μελετών σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την τρέχουσα περίοδο, σημαντική θέση στην ατζέντα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καταλαμβάνει η ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευμένου μηχανισμού μελέτης και ανάλυσης του οικονομικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2