Πρόεδρος ΦΛΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α' Αντιπρόεδρος ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Β' Αντιπρόεδρος ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ' Αντιπρόεδρος ΖΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεν. Γραμματέας ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αν. Γεν. Γραμματέας ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ταμίας ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σύμβουλος ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Σύμβουλος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
Σύμβουλος ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Σύμβουλος ΤΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου

Καποδιστρίου 24, 106 82 ΑΘΗΝΑ

215 5512733

215 5512733

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2