Ταυτότητα

ΓΣΕΒΕΕ

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) ιδρύθηκε το 1919, ως αποτέλεσμα της ανάγκης επαγγελματικής και συνδικαλιστικής συσπείρωσης των ελλήνων επαγγελματοβιοτεχνών με την αρχική επωνυμία “Ένωση Βιοτεχνών Ελλάδας”.

Η ΓΣΕΒΕΕ είναι τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών και ένας από τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ,ΣΕΤΕ).

Αποτελεί το ανώτατο και μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο των Επαγγελματιών,  Βιοτεχνών και Εμπόρων όλης της χώρας. 
Δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών,  πολιτιστικών και κοινωνικών γενικότερα συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών (ΜΜΕ).

Το κτίριο της ΓΣΕΒΕΕ στην οδό Αριστοτέλους

Στο κτίριο στεγάζονται οι Διοικητικές Υπηρεσίες της Γενικής Συνομοσπονδίας, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

Υπάγονται 78 Ομοσπονδίες:

0

Ομοσπονδίες

0

Τοπικές

0

Κλαδικές

0

Συνταξιούχων

1.100 κύρια Σωματεία:

0

Σωματεία

0

Επιχειρηματίες

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μίκρο    (μέχρι   10 εργαζόμενους & κύκλο εργασιών≤2 εκατ.€)
 Μικρές   (μέχρι   49 εργαζόμενους & κύκλο εργασιών ≤10 εκατ.€)
 Μεσαίες (μέχρι 250 εργαζόμενους & κύκλο εργασιών ≤50 εκατ.€)
 Αυτοαπασχολούμενοι

Η ΓΣΕΒΕΕ

Εκπροσωπεί τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις :

 Μίκρο    (μέχρι   10 εργαζόμενους & κύκλο εργασιών≤2 εκατ.€)
 Μικρές   (μέχρι   49 εργαζόμενους & κύκλο εργασιών ≤10 εκατ.€)
 Μεσαίες (μέχρι 250 εργαζόμενους & κύκλο εργασιών ≤50 εκατ.€)
 Αυτοαπασχολούμενοι

Η ΓΣΕΒΕΕ έχει δημιουργήσει το δικό της πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, αξιολογούμενο σαν ένα από τα καλύτερα της χώρας, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ καθώς και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με σκοπό τη διαχείριση και διάχυση γνώσης, τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και υλοποίησης μελετών και ερευνών που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 

Επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Παρουσίαση

Διεθνείς Σχέσεις

Γραφείο Τύπου