Συνάντηση εργασίας ΓΣΕΒΕΕ με τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γεώργιο Πατούλη

Στο πλαίσιο της συστηματικής και σταθερής συνεργασίας σε θέματα περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και μέτρων στήριξης των μικρών επιχειρήσεων, αντιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Καββαθά πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας την Παρασκευή 24/01/2020 με τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γεώργιο Πατούλη.

Στη συνάντηση μετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ κ. Αθανάσιος Νικολόπουλος, ο εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ Π. Λιντζέρης, τα επιστημονικά στελέχη του Ινστιτούτου Π. Πρωτοπαπαδάκης και Α. Αγγελάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής Σ. Νικολαρόπουλος και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής Δ. Δρόσης.

Η Διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων σχετικά με την ανάγκη οργανωμένης και ευρείας ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης των μικρών επιχειρήσεων στο πεδίο των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και δεξιοτήτων ώστε να διευκολυνθεί η ψηφιακή τους μετάβαση εν μέσω του αναδυόμενου οικονομικού και παραγωγικού περιβάλλοντος. Ειδική μνεία σημειώθηκε επίσης ως προς την ανάγκη ανάπτυξης περαιτέρω δράσεων κινητοποίησης συνεργατικών σχηματισμών και συμπράξεων σε σημαντικούς παραγωγικούς τομείς της περιφέρειας Αττικής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης του πρωτογενούς τομέα της Αττικής, της μεσογειακής διατροφής και της τοπικής γαστρονομίας.

Επιπροσθέτως, η ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε υλοποιούμενες δράσεις που σχετίζονται με τη διερεύνηση αναγκών και προοπτικών τάσεων σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και την αγορά εργασίας και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη σχετικών ερευνητικών πρωτοβουλιών σε περιφερειακό επίπεδο.

Η ΓΣΕΒΕΕ, δεδομένης της μακρόχρονης και εκτεταμένης εμπειρίας που συγκεντρώνει μέσα από τις δράσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως προς την υλοποίηση πολύ-επίπεδων ερευνητικών δραστηριοτήτων αλλά και μηχανισμών υποστήριξης με επίκεντρο τις μικρές επιχειρήσεις, εισηγήθηκε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι δυο φορείς δεσμεύθηκαν να συνεργαστούν περαιτέρω στις παραπάνω κατευθύνσεις μέσα από την επικαιροποίηση Συμφώνου Συνεργασίας και την προώθηση των απαραίτητων ενεργειών εξειδίκευσης στα σχετικά ζητήματα.