Συνάντηση εργασίας ΓΣΕΒΕΕ με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημ. Παπαστεργίου

Την Κυριακή 9/02/2020 ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ  κ. Γιώργος Καββαθάς καθώς και ο Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και Πρόεδρος της ΟΕΒΕ Τρικάλων κ. Ευάγγελος Αγγελάκης είχαν συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο.

Συζητήθηκαν επίσης εκτενώς οι επιπτώσεις της 10-ετούς οικονομικής κρίσης που ακόμα και σήμερα επηρεάζουν τις ΜΜΕ, καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν, ώστε να υπάρξει μετάβαση σε μια αναπτυξιακή πορεία προς όφελος όλων.

Συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ ΓΣΕΒΕΕ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε μέσω της άμεσης αλληλοενημέρωσης να λύνονται τα όποια προβλήματα  αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθόσον κοινή είναι η διαπίστωση ότι αυτές αποτελούν τον βασικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών αλλά και της δημιουργίας και διατήρησης θέσεων εργασίας.