Συνάντηση εργασίας ΓΣΕΒΕΕ με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο

Σε πολύ καλό κλίμα και στο πλαίσιο μιας σταθερής και συστηματικής συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στις 13/02/2020, συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δημάρχου Καλαμάτας (και απερχόμενου Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας) κ. Αθανάσιου Βασιλόπουλου, του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργου Καββαθά και του Γενικού Γραμματέα της ΓΣΕΒΕΕ κ. Αθανάσιου Νικολόπουλου. Στην συνάντηση παρευρέθηκε και ο κ. Θεόδωρος Καλογερόπουλος μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας και μέλος της διοίκησης του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. 

Η συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό συγκεκριμένων πεδίων υποστήριξης του Δήμου από μέρους της ΓΣΕΒΕΕ, σε θέματα υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της εμπορικής κίνησης.

Η ΓΣΕΒΕΕ, δεδομένης της μακρόχρονης και εκτεταμένης εμπειρίας που συγκεντρώνει μέσα από τις δράσεις του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ως προς την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων, εισηγήθηκε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η ανάπτυξη συνεργασίας με το Δήμο Καλαμάτας σε οικονομοτεχνικό επίπεδο, τόσο ως προς την εκπόνηση μιας μελέτης με αναφορά στην Κεντρική Αγορά της πόλης, όσο και μιας μελέτης για την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου προς την κατεύθυνση ανάπτυξης εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα συμβάλλει ενεργά ως προς την ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων με άξονα την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή και ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.