Συνάντηση γνωριμίας της ΓΣΕΒΕΕ με την παράταξη των Προοδευτικών Οικονομολόγων Ελλάδας του Ο.Ε.Ε.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, συνάντηση γνωριμίας-εργασίας μεταξύ του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργου Καββαθά και  της γραμματείας της παράταξης των Προοδευτικών Οικονομολόγων  Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), παρουσία του Επιστημονικού Στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Μπίμπα Δημήτρη.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων για μείζονα ζητήματα τρέχουσας οικονομικής κατάστασης.

Στη συνάντηση διαπιστώθηκαν σημεία ταύτισης αναφορικά με τα θέματα που αφορούν την ανάγκη για βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων με προστασία της α’ κατοικίας, τη διάρθρωση του νέου ασφαλιστικού για τους επαγγελματίες, τη φορολογική πολιτική και την προσαρμογή των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή. Επίσης, δόθηκε έμφαση στο ρόλο που επιτελεί η πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση στην τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδείχθηκε και από τα δυο μέρη στην αναγκαιότητα ανάπτυξης εργαλείων επιστημονικής και τεχνικής ανάλυσης του οικονομικού περιβάλλοντος για την τεκμηρίωση των θέσεων, αλλά και τη θεσμική συνεργασία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε πλήθος δραστηριοτήτων.