Μέτρα για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις εμφάνισης του κορονοϊού

Η ΓΣΕΒΕΕ σε συνέχεια των μέτρων προστασίας για την μη περαιτέρω εξάπλωση του κορονοϊού που αποφασίστηκαν, απέστειλε χθες επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ.Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης & επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη, τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση και τον Υπουργό Υγείας, κ. Β. Κικίλια, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα εξετάσουν με ιδιαίτερη ευαισθησία τις προτάσεις της Γενικής Συνομοσπονδίας και θα προχωρήσουν άμεσα σε παρεμβάσεις που θα αμβλύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις και θα διαμορφώνουν ένα πλαίσιο προληπτικής παρέμβασης για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ ανέφερε τα ακόλουθα:

«Μετά την έκδοση της σχετικής ΠΝΠ του Υπουργείου Υγείας που αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας υγείας, και την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων που συνδέονται με την ακύρωση των εκδηλώσεων εορτασμού του καρναβαλιού, η Γενική Συνομοσπονδία θεωρεί υποχρέωσή της να επισημάνει προς την πολιτεία την ανάγκη υιοθέτησης έκτακτων μέτρων υπέρ των επιχειρήσεων που θα πληγούν αναπόφευκτα από τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, η ματαίωση των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, μόλις λίγες ημέρες πριν την κορύφωση των εκδηλώσεων είναι προφανές ότι θα μειώσει σημαντικά τα προσδοκώμενα έσοδα για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε τοπική κλίμακα και θα έχει έμμεσες επιπτώσεις στην τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση. Επιπλέον, θεωρείται πολύ πιθανό τους επόμενους μήνες να σημειωθεί μια πρόσκαιρη κάμψη του τουριστικού ρεύματος, εξ αιτίας του φόβου μετακινήσεων και των ευρύτερων μέτρων προφύλαξης που λαμβάνονται διεθνώς. Είναι δεδομένο ότι όλη αυτή η αντικειμενική συνθήκη θα έχει συνέπειες στην ψυχολογία της αγοράς. Για αυτούς τους λόγους απαιτείται η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου που θα αντιμετωπίζει παράλληλα με τις υγειονομικές συνέπειες, τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις.

Προς την κατεύθυνση άμβλυνσης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από τη διάδοση της υγειονομικής απειλής, η ΓΣΕΒΕΕ θέτει στη διάθεση της πολιτείας τους μηχανισμούς διάχυσης επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης των μικρών επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε τοπική κλίμακα.

Εκτός από το πλαίσιο εκπόνησης του εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση του κορονοιού, η Συνομοσπονδία υποβάλλει το ακόλουθο πλέγμα προτάσεων και δράσεων που αποτυπώνει το σύνολο των προληπτικών μέτρων που απαιτούνται για την προσωρινή ελάφρυνση των επιχειρήσεων από τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα:

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

[1] Πρόβλεψη για τη μερική αποζημίωση απωλειών από τη δυσανάλογη μείωση του κύκλου εργασιών (σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ή το μέσο όρο τριών περιόδων).

ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

[1] Απαλλαγή από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής για το τρέχον έτος. Απαλλαγή πληρωμής ανταποδοτικών τελών μέχρι το τέλος τριμήνου (ανανέωση σε περίπτωση συνέχισης της κρίσης).

[2] Αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του α’ τριμήνου 2020 (καταβολή ΦΠΑ, εισφορών, άλλων φόρων και τελών) μέχρι νεοτέρας.

ΙΙΙ. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

[1] Αναστολή καταβολής δόσεων για δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

[2] Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία για επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια. Ειδική ρύθμιση- παράταση για τις ληξιπρόθεσμες επιταγές

[3] Αναστολή διατραπεζικών χρεώσεων για συναλλαγές από ΑΤΜ.

IV. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

[1] Επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της πληγείσας περιοχής για χρονικό διάστημα του πρώτου εξαμήνου.

[2] Μέριμνα για την άμεση απόδοση παροχών που προβλέπονται από τις υπηρεσίες ιδιωτικής και κοινωνικής ασφάλισης».