Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας

Με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Πελοπίδα Καλλίρη συναντήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου αντιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καββαθά συνοδευόμενος από τον Γεν. Γραμματέα κ. Αθανάσιο Νικολόπουλο, τον Αντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Βαργιάμη και το Επιστημονικό Στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Αντώνιο Αγγελάκη.

Στη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα, η ΓΣΕΒΕΕ ανέδειξε τα βασικά θέματα που απασχολούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και απαιτούν άμεσες και συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν σε ρυθμίσεις ως προς τη λειτουργία των τεχνικών επαγγελμάτων, την απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης, τη διευθέτηση ρυθμιστικών εμποδίων ως προς την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρών επιχειρήσεων.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επιπλέον θέματα που χρήζουν μέριμνας για την ενίσχυση των ΜμΕ και την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ενώ αποφασίστηκε η διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου πλαισίου συστηματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών επί όλων των συναφών ζητημάτων.