Σημαντικά ζητήματα σχετικά με τους ΚΑΔ

Η ΓΣΕΒΕΕ με σημερινή επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Α. Βεσυρόπουλο επεσήμανε κάποια σημαντικά ζητήματα σχετικά με τους ΚΑΔ, βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις δύναται να ενταχτούν στο ολοκληρωμένο σχέδιο τόνωσης της οικονομίας που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση και για τα οποία τις τελευταίες μέρες η Γενική Συνομοσπονδία δέχεται αρκετές οχλήσεις.

Συγκεκριμένα η ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε να διευθετηθούν τα ακόλουθα ζητήματα:

  • Να συμπεριληφθούν στα μέτρα προστασίας και οι ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας των υποκαταστημάτων των επιχειρήσεων.
  • Να αναζητηθεί τρόπος να συμπεριληφθούν στα μέτρα προστασίας και οι επιχειρήσεις που ο ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας δηλώθηκαν το 2019.

Αφορά τόσο επιχειρήσεις που υφίστανται πριν το 2019 όσο και επιχειρήσεις που συστάθηκαν το 2019. Αντιλαμβανόμαστε ότι στην παρούσα συγκυρία είναι δύσκολη η διαπίστωση της αναλογίας επί του τζίρου μεταξύ ΚΑΔ κύ Να αναζητηθεί τρόπος να συμπεριληφθούν στα μέτρα προστασίας και οι επιχειρήσεις που ο ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας δηλώθηκαν το 2019. Αφόρα τόσο επιχειρήσεις που υφίστανται πριν το 2019 όσο και επιχειρήσεις που συστάθηκαν το 2019. Αντιλαμβανόμαστε ότι στην παρούσα συγκυρία είναι δύσκολη η διαπίστωση της αναλογίας επί του τζίρου μεταξύ ΚΑΔ κύρια ριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας, καθώς δεν έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις για το οικονομικό έτος 2019.

Ωστόσο και δεδομένης των σοβαρών και εκτεταμένων επιπτώσεων που προκαλούν και σε αυτές τις επιχειρήσεις τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της πανδημίας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί μια άμεση λύση.

Κλείνοντας την επιστολή η Γενική Συνομοσπονδία σημείωνε: «Με την πεποίθηση ότι μεταξύ άλλων θα δρομολογήσετε και την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων είμαστε στην διάθεση σας προκειμένου να συνεισφέρουμε και εμείς στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης».