ΚΑΔ επιχειρήσεων και προβλήματα εισαγωγή τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής της προς τους Υπουργούς Οικονομικών & Ανάπτυξης και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε συμπληρωματικά και τους ακόλουθους ΚΑΔ επιχειρήσεων για την ένταξή τους στις ευεργετικές διατάξεις, τονίζοντας παράλληλα πως

ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι ότι ήδη ενταγμένοι τετραψήφιοι ΚΑΔ (συμπεριλαμβανομένων όλων των υποκατηγοριών τους) αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εισαγωγή τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

ΚΑΔΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (περιγραφή)
47.11Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό
84.13Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων
46.71.11Χονδρικό εμπόριο στερεών καυσίμων
46.46.12.12Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών
47.22Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα
61.10.41Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων
76.34.6Χονδρικό Εμπόριο Μηχανημάτων Ειδικής Χρήσης Π.Δ.Κ.Α.