Πλατφόρμα «MyBusinessSupport»

Η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ.Σταϊκούρα και τους Υφυπουργούς Οικονομικών, κ.κ. Απ. Βεσυρόπουλο και Θ. Σκυλακάκη αναφέρει τα ακόλουθα:

 

«Με την απόφαση Α. 1076/2020 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1135/2-4-20, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΜyΒusinessSupport» η 10η Απριλίου τρέχοντος έτους, για την υποβολή αιτήματος για την «Επιστρεπτέα προκαταβολή».

Πέραν του πλήθους των ζητουμένων στοιχείων που αναφέρονται στην απόφαση και των λαθών, όπως για παράδειγμα:

Α. Άρθρο 2 παρ. 3 (Α1) «το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019» ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

Β. Άρθρο 2 παρ. 3 (Β) «Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρουμένων βιβλίων συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα». Αφορά μόνο επιχειρήσεις με οργανωμένα λογιστήρια.

Για την εφαρμογή της απόφασης προς όφελος των δυνητικών δικαιούχων που δοκιμάζονται σκληρά αυτές τις μέρες, λαμβανομένου υπόψη ότι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τουλάχιστον άλλες 5, στο ίδιο χρονικό διάστημα και το 97% των ΜμΕ εξυπηρετούνται από εξωτερικά λογιστήρια, με ότι αυτό σημαίνει, για την ταχύτητα διεκπεραίωσης όλων αυτών των διαδικασιών (με κλειστές επιχειρήσεις και απαγόρευσης κυκλοφορίας)- όταν μάλιστα απαιτείται φυσική μεταφορά των παραστατικών- παρακαλούμε για την άμεση διόρθωσή της και την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας στις 27/4/20».