Επέκταση μέτρου οικονομικής ενίσχυσης 800 ευρώ και για επιχειρήσεις μέχρι 20 εργαζόμενους και μείωση ενοικίου φοιτητών-εξαρτώμενα τέκνα πολιτών που εντάσσονται στα μέτρα

Σε τηλεφωνική επικοινωνία ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας ενημέρωσε τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ (υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου) ότι το μέτρο της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ επεκτείνεται και για τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και για τις επιχειρήσεις με την μορφή ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και (20) είκοσι εργαζόμενους, έναντι των (5) πέντε που προβλεπόταν μέχρι σήμερα.

Επίσης το μέτρο της μείωσης του ενοικίου κατά 40% ισχύει και για τα ενοίκια των φοιτητών που σπουδάζουν σε περιοχές μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και είναι εξαρτώμενα τέκνα πολιτών που εντάσσονται στα μέτρα.