Πανευρωπαϊκό ζητούμενο των Βιοτεχνιών και ΜΜΕ η ρευστότητα και πρόσθετα μέτρα στήριξης

Από την αρχή της κρίσης COVID-19, με την οποία έχει έρθει αντιμέτωπη και η ελληνική κοινωνία και οικονομία, καλούμενη να διαχειριστεί και να υπερβεί -για δεύτερη φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα- τις σφοδρές επιπτώσεις της, η ΓΣΕΒΕΕ μετέχει στο σύνολο των τηλεδιασκέψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνιών και ΜΜΕ (SMEunited), όπου συζητούνται, εξετάζονται, προτείνονται, και διεκδικούνται τα αιτήματα των βιοτεχνικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Στην πιο πρόσφατη τηλεδιάσκεψη, της Επιτροπής Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIS), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, η ρευστότητα και πρόσθετα μέτρα στήριξης, με φορολογικές μειώσεις και απαλλαγές, κυριάρχησαν στην ατζέντα, με βασική διαπίστωση ότι στο πλαίσιο της πολιτικής αντιμετώπισης της κρίσης, αλλά και της διαμόρφωσης στρατηγικής εξόδου και ανάκαμψης, χρειάζεται καλύτερη και περισσότερο επεξεργασμένη στήριξη, για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι ΜΜΕ και να δοθεί δυνατότητα ανάκαμψης.

Ως προς τη στήριξη εισοδήματος και την παροχή στις ΜΜΕ ρευστότητας και πρόσβασης σε τραπεζικά δάνεια, υπάρχει ανάγκη για περισσότερους πόρους, και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις και ελλείψεις, γεγονός που επισημάνθηκε και στην πλέον πρόσφατη συνεδρίαση του Προεδρείου της SMEunited, στο τέλος Απριλίου, με τη συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ: η διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και της βιωσιμότητας των εταιρειών δεν μπορεί να επιτευχθεί με υψηλά επιτόκια, υψηλές χρεώσεις, και περίπλοκες διαδικασίες δανειοδότησης.

Ως προς τα πρόσθετα μέτρα στήριξης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη φορολογία. Η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, που έχει αποδειχτεί αποτελεσματικό μέσο για την τόνωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών, και την ενίσχυση των ταμειακών διαθέσιμων των επιχειρήσεων, έως και η πλήρης απαλλαγή για ορισμένο χρονικό διάστημα σε κλάδους που έχουν πληγεί, και θα συνεχίσουν να πλήττονται, θα δώσουν τη δυνατότητα διαχείρισης και ελπίδας ανάκαμψης από την κρίση. 

Ζητήθηκε επίσης η εναρμόνιση στον τομέα του ΦΠΑ, και προτάθηκε η δημιουργία ομάδα δράσης («taskforce») για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων στήριξης στα κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο της Επιτροπής συζητήθηκε και το αναμενόμενο Πρόγραμμα Ανάκαμψης COVIDτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και διαπιστώθηκε και η ανάγκη περαιτέρω παράτασης του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών ενισχύσεων.

Με κοινό παρανομαστή την αλληλεγγύη και την αναγκαιότητα για άνευ προηγουμένου δράσεις, και επενδύσεις σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η ΓΣΕΒΕΕ θα συνεχίσει να μετέχει και να συνδράμει σε πανευρωπαϊκά αιτήματα των μικρομεσαίων και βιοτεχνών για στήριξη που θα αγγίζει την πραγματική οικονομία και τους πολίτες των κρατών μελών.