Σε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό συμμετείχε η ΓΣΕΒΕΕ

Σε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό συμμετείχε σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς με θέμα συζήτησης την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Επίσης στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι κ.κ. Γιώργος Γεραπετρίτης Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, ​Γρηγόρης Δημητριάδης ΓΓ Πρωθυπουργού, Άννα Στρατινάκη ΓΓ Εργασίας, Κύρα Κάπη Διευθύντρια Επικοινωνίας Γραφείο Πρωθυπουργού, Αριστοτελεία Πελώνη Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, ​Δημήτρης Τσιόδρας Προϊστάμενος Γραφείου Τύπου Πρωθυπουργού, Γιώργος Καρανίκας Πρόεδρος ΕΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος Πρόεδρος ΓΣΕΕ​, Ρένα Μπαρδάνη Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΝΥΑΕ, Χρυσούλα Τουφεκούλα Διευθύντρια, Ειδική Επιθεωρήτρια ΣΕΠΕ-Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αγγελική Μοίρου Προϊσταμένη Τμήματος Εποπτείας Φορέων Παροχής Υπηρεσιών ΥΑΕ, Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κατά την τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρθηκε στις προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

 1. Η ήδη υπάρχουσα εθνική νομοθεσία με επικεφαλής τον Νόμο ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3850 ΦΕΚ Α΄84/2.6.2010 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»και όλο το σχετικό νομικό πλαίσιο.

Στο σημείο αυτό καλό είναι να αναφερθεί η ανάγκη

 • για αναμόρφωση της διδακτέας ύλης των προγραμμάτων Τεχνικών Ασφαλείας Β και Γ επικινδυνότητας με ενίσχυση της θεματολογίας εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και της ενσωμάτωσης του εντύπου αυτό-αξιολόγησης των επιχειρήσεων (βλ. εγκύκλιο ΣΕΠΕ)
 • για τον επανακαθορισμό των όρων έγκρισης και εκτέλεσης των ως άνω προγραμμάτων (μείωση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων προγραμμάτων στην Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) – οι αιτήσεις ως τώρα υποβάλλονται 2 μήνες πριν την ημερομηνία εκτέλεσης των προγραμμάτων και εντός του διαστήματος 10/01 κάθε έτους έως 10/10 κάθε έτους).

 

 1. Οι ειδικότερες οδηγίες για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στο πλαίσιο της
  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

 

 • Οι υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) εξέδωσαν από 15/3/2020 κατευθυντήριες οδηγίες, βασιζόμενες σε αντίστοιχες οδηγίες και συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και τις προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων από τον ΕΟΔΥ μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2 σε εργασιακούς χώρους εν γένει, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων για συγκεκριμένα περιβάλλοντα εργασίας (π.χ. νοσοκομεία).

Εδώ πρέπει να τονιστεί η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών ΣΕΠΕ και ΕΛΙΝΥΑΕ στη νέα πραγματικότητα και υποδεικνύει την αναγκαιότητα ενίσχυσής τους (π.χ. ενίσχυση περιφερειακών δομών ΣΕΠΕ,).

Ειδικά και ως προς το περιεχόμενο της εγκυκλίου του ΣΕΠΕ το έντυπο αυτό-αξιολόγησης των επιχειρήσεων αναφορικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Κορωνοϊού, αποδεικνύεται ένα σημαντικό εργαλείο καθώς δείχνει να συνιστά ένα είδος ανάπτυξης μιας νέας κουλτούρας για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και την πρόληψη εν γένει επιπτώσεων πανδημίας.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το πραγματικό γεγονός είναι ότι η οικονομική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας και των αναγκαίων μέτρων που έπρεπε να ληφθούν, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ύπαρξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με συνέπεια την εστίασή τους σε άμεσες ενέργειες ανάκτησης.

Το αποτέλεσμα είναι να μειώνεται σοβαρά η επαρκής διάχυση της νεότερηςενημέρωσης στις ειδικότερες οδηγίες που απαιτούνται για την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και των τρίτων, πέραν από την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία και υποχρεώσεις.

Ως ενέργειες αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν αλλά και βελτίωσης της αμεσότητας της πληροφόρησης εκτιμούμε ότι είναι απαραίτητα τα κατωτέρω τρία βήματα:

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 1. 1.Πληροφόρηση των επιχειρήσεων

Η πολιτεία η οποία έχει στη διάθεση της τα στοιχεία όλων των επιχειρήσεων, μέσω των υπηρεσιών της (πχ. ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ή άλλων υπηρεσιών) και των ψηφιακών εργαλείων που διαθέτουν, μπορεί σε εύκολα και ελάχιστο χρόνο να ενημερώσει όλες τις επιχειρήσεις (στο επίσημα δηλωμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της κάθε επιχείρησης με επιβεβαίωση ανάγνωσης) για τα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, για την υποχρέωση να συνδράμουν στο κύριο σκοπό που είναι η πρόληψη και η διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους. Κατά συνέπεια να υπάρχει αμεσότητα στην διάχυση της πληροφορίας.

Θα πρέπει δε να γίνει η αρχή με την ενημέρωση αυτή για τις από 15/03/2020 κατευθυντήριες οδηγίες του ΣΕΠΕ και του ΕΛΙΝΥΑΕ και για στην εγκύκλιο του ΣΕΠΕ 17312/Δ9. 506 της 4/5/2020.

Να σημειωθεί εδώ ότι υπάρχει ενημέρωση από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (sepenet) σε κάθε χρήστη ωστόσο αυτό κρίνεται επισφαλές καθώς:

 • η πληροφόρηση δε γίνεται άμεσα αντιληπτή όπως στο email κάθε επιχείρησης,
 • δεν καλύπτει επιχειρήσεις που αφενός δεν απασχολούν προσωπικό ενώ αφετέρου πρέπει να τηρούν τα μέτρα για την ΥΑΕ προς τους τρίτους όπως αναφέρεται στον Ν.3850/2010.
 1. Διευκρινήσεις και επίλυση αποριών

Μετά από την λήψη της πληροφορίας χρειάζεται να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε φορείς που μπορούν να συνδράμουν στην επεξήγηση και εξειδίκευση της πληροφορίας.

Τέτοιοι φορείς υπάρχουν όπως:

 • Από το κράτος υπάρχει το ΣΕΠΕ που ζητάμε να συνδράμει διευκρινιστικά και συμβουλευτικά (και όχι μόνο ελεγκτικά) μέσω των κατά τόπους υπηρεσιών του έστω και καθ’ υπέρβαση των υπηρεσιακών αντοχών και το αναφέρουμε γιατί δεν υπάρχει επαρκής επάνδρωση ιδιαίτερα στην περιφέρεια
 • Από τους κοινωνικούς εταίρους υπάρχει το ΕΛΙΝΥΑΕ που ζητάμε να συνδράμει συμβουλευτικά και εκπαιδευτικά μέσω των δομών του στην Αθήνα και των παραρτημάτων που διαθέτει στην περιφέρεια και ευελπιστούμε να ενεργοποιηθούν περισσότερα.
 • Από τον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν οι ειδικοί επιστήμονες οι επιστημονικοί φορείς και τα μέλη τους, οι Ιατροί Εργασίας και οι Τεχνικοί Ασφαλείας, λόγω του κομβικού ρόλου τους, μέσω των εξειδικευμένων γνώσεων που διαθέτουν,μεριμνώντας βέβαια για την επάρκεια των μελών τους (πιστοποίηση επάρκειας Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας).
 1. Εξειδίκευση και υλοποίηση – εφαρμογή

Έχοντας την αμεσότητα στην πληροφόρηση και στήριξη στην διευκρίνιση και επίλυση αποριών, η υλοποίηση και εφαρμογή στις επιχειρήσεις γίνεται ταχύτατα και εάν χρειασθείμε την υποστήριξη:

 • Των Ιατρών Εργασίας κάθε επιχείρησης (σύμφωνα με την πληροφόρησή μας υπάρχει έλλειψη της ειδικότητας και συμπληρώνεται από άλλες συναφείς Ιατρικές ειδικότητες)
 • Των Τεχνικών Ασφαλείας κάθε επιχείρησης (σύμφωνα με την πληροφόρησή μας υπάρχουν περίπου 10.000 εγγεγραμμένοι στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)
 • Των επιμορφωμένων Εργοδοτών Τεχνικών Ασφαλείας

Το αποτέλεσμα θα είναι όχι μόνο όφελος στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που θα έχουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία γιατί η διαχέεται σε αυτή.