Καθορισμός ανώτατου ηλικιακού ορίου τα 17 έτη για την εγγραφή στα ημερήσια ΕΠΑΛ στο κατατεθέν σχέδιο νόμου για την Παιδεία

Επιστολή προς την Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση, κ. Γεώργιο Βούτσινο για το άρθρο 51 του Σχεδίου Νόμου «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τίθεται ανώτατο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα ημερήσια επαγγελματικά λύκεια τα δεκαεπτά (17) έτη, απέστειλε σήμερα η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

«Το σκεπτικό δικαιολόγησης αυτής της πρότασης εκ μέρους του Υπ. Παιδείας είναι η πρόληψη φαινόμενων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων μαθητών.

Οι αντιδράσεις που έχει ήδη προκαλέσει η πρόταση φάνηκαν στην δημόσια διαβούλευση αφού το συγκεκριμένο άρθρο ήταν μέσα στα δύο-τρία με τα περισσότερα κριτικά σχόλια. Η συμβολή του μέτρου στον περιορισμό του σχολικού εκφοβισμού αμφισβητήθηκε από πολλούς αρμόδιους φορείς και άτομα με τεκμηριωμένο τρόπο. Κυρίως όμως αναδείχθηκαν οι γενικότερες, εξαιρετικά σημαντικές και πολυσήμαντες αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας ρύθμισης: συρρίκνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τη στιγμή που καταβάλλονται προσπάθειες για να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή, και όχι λύση ανάγκης, για τους αποφοίτους του Γυμνασίου αποκλεισμός χιλιάδων νέων, προερχόμενων μάλιστα πολλές φορές από τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας μας, που επιθυμούν να επιστρέψουν στο επαγγελματικό σχολείο ή να επανα-χαράξουν την επαγγελματική τους προοπτική υπονόμευση της βασικής δημοκρατικής αρχής για ελεύθερη επιλογή σπουδών και επαγγελματικών κατευθύνσεων στο πλαίσιο του δημόσιου και δωρεάν παρεχόμενου εκπαιδευτικού συστήματος.

Επιπλέον, πολύ πρόσφατα δεδομένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το γνωστό Cedefop, δείχνουν ότι η απασχόληση στα επαγγέλματα που συνδέονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι στην Ελλάδα μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και -ακόμη πιο σημαντικό- ότι ο ρυθμός αύξησης του μεριδίου της απασχόλησης με ορίζοντα το 2030 θα είναι μεγαλύτερος για τα επαγγέλματα της ΕΕΚ απ’ ότι για τα υπόλοιπα επαγγέλματα.

Αυτά δείχνουν την σημασία των σπουδών στη ελληνική δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση για την ελληνική οικονομία και συνεπώς την ανάγκη ενίσχυσης και μεγέθυνσής της. Αυτό που χρειαζόμαστε για το σήμερα και για το μέλλον είναι περισσότερη, γενναιόδωρα χρηματοδοτούμενη, επαρκώς στελεχωμένη και πιο ποιοτική ΕΕΚ, όχι μειώσεις και αχρείαστους αποκλεισμούς».

Την επιστολή συνυπέγραψαν οι:

  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ
  • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜ/ΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
  • ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤ.ΕΠΙΣΚ/ΣΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
  • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
  • ΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε)