Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2020 «Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, η παρουσίαση της Έκθεσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2020 με αντικείμενο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις” στον κήπο του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου στην Αθήνα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το χαιρετισμό και το καλωσόρισμα του Πρόεδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργου Καββαθά. Χαιρετισμοί επίσης απευθύνθηκαν από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. ‘Αδωνι Γεωργιάδη, τον εκπρόσωπο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Βουλευτή και Τομεάρχη Οικονομίας ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκο Παππά, τον εκπρόσωπο της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ και Γραμματέα του Τομέα Ανάπτυξης ΚΙΝΑΛ κ. Απόστολο Πόντα, τον εκπρόσωπο του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης και Τομεάρχη Ανάπτυξης κ. Νικόλαο Σούτα και τον εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων και Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων κ. Νικόλαο Μακρόπουλο.

Η παρουσίαση της Έκθεσης πραγματοποιήθηκε από τον Επιστημονικό Διευθυντή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Διονύση Γράβαρη και από τον κ. Αντώνη Αγγελάκη, επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Σημειώνεται ότι σκοπός της Έκθεσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2020 είναι η επεξεργασία και ανάλυση διαστάσεων του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού» σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, το Μέρος Ι της Έκθεσης περιλαμβάνει την ανάδειξη των ευρημάτων της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε με επικέντρωση στην ψηφιακή ωριμότητα και προσαρμογή των μικρών επιχειρήσεων, το βαθμό ενσωμάτωσης νέων ψηφιακών συστημάτων, τις αναδυόμενες ανάγκες σε ψηφιακές δεξιότητες καθώς και το επίπεδο επενδύσεων στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στο πλαίσιο αυτό, αποτυπώθηκαν τεκμηριωμένες και στοχευμένες προτάσεις πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Στο Μέρος ΙΙ, αποτυπώνεται ένα πολυπρισματικό αναλυτικό πλαίσιο κατανόησης των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών μέσω εξειδικευμένων ερευνητικών κειμένων που επικεντρώνονται σε επιλεγμένους τομείς εφαρμογής (π.χ. ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων, ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, γεωργική παραγωγή, μεταποίηση, κατασκευές) καθώς και σε σχετικές πτυχές, επιδράσεις και προεκτάσεις του αναδυόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος (π.χ. δομή απασχόλησης, δεξιότητες, χρηματοδότηση).

Ειδικότερες παρεμβάσεις επί των στοιχείων, ευρημάτων και προτάσεων της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τους προσκεκλημένους ομιλητές κ. Γιάννη Τσακίρη, Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ Λόη Λαμπριανίδη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τ. Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον κ. Παναγιώτη Βλάχο, Εμπειρογνώμονα Δημοσίων Πολιτικών και Καινοτομίας και Γραμματέα Επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε, ανεδείχθησαν τα βασικά θέματα που απασχολούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς και οι κυριότερες ευκαιρίες, δυνατότητες και προκλήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού για τις μικρές επιχειρήσεις που θα προωθήσει νέου τύπου, διαφοροποιημένες και στοχευμένες πολιτικές ψηφιακής ανάπτυξης, διευκολύνοντας τη μετάβαση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη νέα «ψηφιακή εποχή». 

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε, σχεδιάστηκε και εκδόθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 1 της πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η έλευση της νέας «ψηφιακής εποχής» διαγράφει ένα διευρυμένο ορίζοντα παραγωγικών και επιχειρηματικών δυνατοτήτων αλλά και προκλήσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη διαμόρφωσης ενός αναθεωρημένου πλαισίου ενεργητικών πολιτικών ψηφιακής ανάπτυξης με διακριτή και ειδικότερη στόχευση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Οι πολιτικές ψηφιακής ανάπτυξης χρειάζεται να έχουν διαφοροποιημένη στόχευση ανάμεσα στις δυναμικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς το τρέχον ψηφιακό κύμα και σε εκείνες που λόγω περιορισμένου βαθμού ψηφιακής ωριμότητας επικεντρώνονται στην ικανοποίηση βασικών ψηφιακών αναγκών.

Ο περιορισμένος επενδυτικός και επιχειρηματικός ορίζοντας μεγάλου τμήματος των μικρών επιχειρήσεων, ωθεί τις αντίστοιχες τεχνολογικές επιλογές σε κατηγορίες που είναι απολύτως απαραίτητες για την παραγωγική συντήρηση και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης παρά για την παραγωγική εμβάθυνση και τον τεχνολογικό και παραγωγικό μετασχηματισμό.

Οι αναδυόμενες προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης αναθεωρημένων και στοχευμένων πολιτικών ψηφιακής ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς χαμηλής και μέσης τεχνολογικής εξειδίκευσης.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2