Συνάντηση με Βουλευτή Α’ Ανατολικής Αττικής του ΜεΡΑ25, κ. Μαρία Απατζίδη

Με τη Βουλευτή Α’ Ανατολικής Αττικής του ΜεΡΑ25, κ. Μαρία Απατζίδη συναντήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιος Καββαθάς.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Στο πλαίσιο της συνάντησης, η ΓΣΕΒΕΕ ανέδειξε τα βασικά θέματα που απασχολούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και απαιτούν στοχευμένες παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι 8 Άξονες πολιτικής για την διάσωση των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας που πρόσφατα πρότεινε η ΓΣΕΒΕΕ. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιος Καββαθάς ανέλυσε τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν πρωτίστως στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής για την ελληνική οικονομία, με επίκεντρο τις μικρές επιχειρήσεις.

Σε επιμέρους ζητήματα, αναδείχθηκε η ευρύτερη ανάγκη πολυμερούς στήριξης των μικρών επιχειρήσεων σε επίπεδο οικοδόμησης συνεργατικών σχημάτων, υποβοήθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού και διεύρυνσης των επιλογών χρηματοδότησης για τις μικρές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός πλαισίου άμεσης συνεργασίας με τη ΓΣΕΒΕΕ ως κύριου και βασικού εκφραστή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 

Επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Παρουσίαση

Διεθνείς Σχέσεις

Γραφείο Τύπου