Συνάντηση Προέδρων ΓΣΕΕ κ. Γιάννη Παναγόπουλου, ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργου Καββαθά, ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 16 Ιουλίου 2020 συνάντηση των Προέδρων της ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ κ.κ. Γιάννη Παναγόπουλου, Γιώργου Καββαθά, Γιώργου Καρανίκα στα γραφεία της ΕΣΕΕ. Η συνάντηση αυτή αποτυπώνει την προσπάθεια των εκπροσώπων του κόσμου της εργασίας και των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για κοινές πρωτοβουλίες και σχετικές δράσεις στο άμεσο μέλλον.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, που πλήττουν έντονα την οικονομία, σε άμεση σχεδόν συνέχεια της πολύχρονης κρίσης, έχουν επιταχύνει τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία. Για όλες τις πλευρές, οι προκλήσεις αυτές είναι ζωτικής σημασίας και μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μονάχα με κοινωνικό διάλογο, συνέργειες και συνεργασία.

Η νέα κρίση στην οποία βρισκόμαστε ανέδειξε νέα θέματα και κρίσιμες προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν τόσο την εργασία όσο και το οικοσύστημα της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Ζητήματα όπως ο ψηφιακός αλλά και ο πράσινος μετασχηματισμός τίθενται με μια νέα δυναμική, η οποία απαιτεί την αποτελεσματική παρέμβαση και προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων. Η προσαρμογή αυτή είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της θέσης τόσο των εργαζομένων όσο και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο κίνδυνος, για άλλη μια φορά, να ενοχοποιηθούν για τις ανεπάρκειες της οικονομικής δομής και των αναπτυξιακών δυναμικών οι εργαζόμενοι και οι μικρές επιχειρήσεις είναι ορατός. Η συνεργασία μεταξύ της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και του πολύτιμου πόρου της ανθρώπινης εργασίας μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, προώθησης της ποιοτικής απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής, αλλά και μέσο ενίσχυσης της δημοκρατίας και καταπολέμησης των ανισοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πρόεδροι συμφώνησαν ότι την πρώτη συνάντηση θα ακολουθήσουν και νέες επαφές, αλλά και πρακτικές συνεργασίες στο άμεσο μέλλον.    

 
 
 
 
 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 

Επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Παρουσίαση

Διεθνείς Σχέσεις

Γραφείο Τύπου