Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ στο επίσημο Συμβουλευτικό Όργανο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EuropeanInsuranceandOccupationalPensionsAuthority – EIOPA) αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας.  Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

O Επιστημονικός Συνεργάτης της ΓΣΕΒΕΕ Δρ. Νίκος Δασκαλάκης επιλέχθηκε ως μέλος της Ομάδας Συμφεροντούχων Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Η θητεία του είναι τετραετής με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά, και εκπροσωπεί (affiliation) τη ΓΣΕΒΕΕ.

Η Ομάδα Συμφεροντούχων Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων (InsuranceandReinsuranceStakeholderGroup – IRSG) είναι ένα από τα δύο επίσημα Συμβουλευτικά Όργανα της EIOPA, το οποίο αποτελείται από 30 μέλη που προέρχονται από και εκπροσωπούν τις εξής κατηγορίες: ασφαλιστικός κλάδος, καταναλωτές, εργαζόμενοι, ακαδημαϊκοί, επαγγελματικοί σύλλογοι και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

 
 
 
 
 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 

Επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Παρουσίαση

Διεθνείς Σχέσεις

Γραφείο Τύπου