Άμεση Σύγκληση της επιτροπής του άρθρου 10 του Ν. 3982/2011

Την ανάγκη άμεσης σύγκλησης της Τεχνικής Επιτροπής, για την επίλυση σημαντικών θεμάτων που ανακύπτουν σε  σχέση με  τα τεχνικά επαγγέλματα, επισημαίνει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), σε επιστολή που απέστειλε την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 ,  προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων κ. Ν. Παπαθανάση  και το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ι. Κυριακού.

Ειδικότερα στην  εν λόγω επιστολή με θέμα  «Σύγκληση της επιτροπής του άρθρου 10 του Ν.3982/2011», η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει την επιβεβλημένη ανάγκη της σύγκλησης  της Επιτροπής  για λόγους που αφορούν  την ασφάλεια και την υγεία τόσο των επαγγελματιών του χώρου, όσο και των πολιτών.

 Ειδικότερα αναφέρεται στην Επιστολή:

«Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε με το άρθρο 10 του Ν. 3982/2011 προβλέφθηκε η σύσταση τεχνικής επιτροπής, με αρμοδιότητα να εισηγείται για την επίλυση σημαντικών θεμάτων που ανακύπτουν σχετικά με τα τεχνικά επαγγέλματα. Με την παρούσα επιστολή, σας επισημαίνουμε ότι θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθεί ηεν λόγω επιτροπή, καθώς έχουμε γίνει φορείς σοβαρών ενστάσεων από τα μέλη μας, και συγκεκριμένα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών, Εγκαταστατών, Συντηρητών, Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), αναφορικά με το περιεχόμενο προσχεδίου σχετικής ΚΥΑ.

Δεδομένου ότι τα ζητήματα αυτά αφορούν την ασφάλεια και την υγεία τόσο των επαγγελματιών του χώρου, όσο και των πολιτών-χρηστών, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας για την σύγκληση της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων του άρθρου 10 του Ν.3982/2011».

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2