Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά μέτρα για την ανακούφιση των κατοίκων και την αποκατάσταση των ζημιών επιχειρήσεων από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα

Η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της προς τους κ.κ. Χρ. Σταικούρα, Υπουργό Οικονομικών, Ά. Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ι. Βρούτση, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ. Καραμανλή, Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γ. Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Χατζημάρκο, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Ν. Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απ. Τζιτζικώστα, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Χρ. Μέτιο, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ζήτησε να εξεταστεί η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων των πρόσφατων καταστροφών, αλλά και μια σειρά παρεμβάσεων που θα διαμορφώσουν ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τους μηχανισμούς πολιτικής και περιβαλλοντικής προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα, στη σχετική επιστολή η Γενική Συνομοσπονδία αναφέρει τα ακόλουθα:

«Τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας,  της Αττικής (Κινέττα), του Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος), Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Χαλκιδική, Καβάλα & Θάσο), καταδεικνύουν την αναγκαιότητα για λήψη άμεσων μέτρων για τις τοπικές κοινότητες και σχεδιασμό πολιτικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η οποία αποκτά τοπικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα στις ευάλωτες περιοχές της χώρας.

Είναι σαφές ότι ενώ τα φαινόμενα διατηρούν μια προοδευτική ακολουθία, με συχνότερη τάση εμφάνισης και ισχυρότερες συνέπειες, η ελληνική πολιτεία, σε συνεργασία με τους τοπικούς, κοινωνικούς αλλά και επιστημονικούς φορείς θα πρέπει να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των φαινομένων, τόσο κατά την φάση πρόληψης όσο και κατά τη φάση άμβλυνσης των αρνητικών επιπτώσεων. Η ανάπτυξη συνδυαστικών εργαλείων εκπαίδευσης, κινητοποίησης και αποκατάστασης των πολιτών και των αρμόδιων αρχών πρέπει να αποτελέσει στρατηγική επιλογή στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ασφάλειας των πολιτών και μείωσης των κινδύνων για την οικονομική και κοινωνική ζωή.

Σε επίπεδο κεντρικών πολιτικών, η ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει ότι:

  • Θα πρέπει να υπάρξει πλήρη ενσωμάτωση των εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης στις τοπικές κοινότητες, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά για την προληπτική μείωση της έκθεσης σε κινδύνους και ζημίες.
  • Θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία ταχείας διεκπεραίωσης των αιτημάτων αποζημίωσης (με κατασταλτικό έλεγχο και όχι «προληπτική γραφειοκρατία») και να διαμορφωθεί ένας μόνιμος μηχανισμός (task force alert mechanism), για την αντιμετώπιση των πρώιμων διοικητικών και άλλων δυσχερειών ή υποχρεώσεων που αντιμετωπίζουν πολίτες, νοικοκυριά, τουρίστες και επιχειρήσεις στις πληγείσες περιοχές.
  • Θα πρέπει να διαμορφωθεί ειδικό εκπαιδευτικό περίγραμμα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών (πιλοτικά σε περιοχές στόχους, και στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα). Ο ρόλος των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση είναι καίριος.
  • Θα πρέπει να κινητοποιηθούν ειδικά χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα ενσωματώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση επενδύσεων μεγάλης και μεσαίας κλίμακας. Ακόμη και στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα πρέπει να πριμοδοτούνται επενδυτικές δράσεις που ενισχύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την αναβάθμιση των υποδομών.
  • Θα πρέπει να αναβαθμιστούν τα αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανακατανομή πόρων υπέρ των επενδύσεων που ενισχύουν τις πιο ευάλωτες περιοχές, με έμφαση στα έργα υποδομής και περιβαλλοντικής προστασίας.  

Εκτός από το πλαίσιο εκπόνησης μιας εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κλιματικών φαινομένων, επανυποβάλλουμε το ακόλουθο πλέγμα προτάσεων και δράσεων που θεωρούμε ότι αποτυπώνει το σύνολο των μέτρων που απαιτούνται για την ανακούφιση των συμπολιτών μας που υπέστησαν τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα:

Ι. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

[1] Πλήρης αποζημίωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται άμεσα από την καταστροφή που έχει συντελεστεί. Η αποζημίωση για τα κατεστραμμένα προϊόντα να διενεργείται με βάση τις τρέχουσες τιμές.

[2] Διαμόρφωση ενός μηχανισμού αποζημιώσεων, με ελάχιστα διοικητικά βάρη και αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών. Απάλειψη της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής συμμόρφωσης, δεδομένης μιας απογραφείσας πραγματικής ζημιάς (σημειώνεται ότι εκκρεμούν ακόμη αιτήματα για αποζημιώσεις από προηγούμενες φυσικές καταστροφές).

ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

[1] Για όσους επαγγελματίες που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές δυνατότητα απαλλαγής (και όχι μόνο αναστολής) από την καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ για τουλάχιστον ένα τρίμηνο διατηρώντας το δικαίωμα στην ασφάλιση υγείας.

[2] Απαλλαγή από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής για το τρέχον έτος. Απαλλαγή πληρωμής ανταποδοτικών τελών μέχρι το τέλος του έτους.

[3] Διαμόρφωση ενός μόνιμου προγράμματος επιδότησης της εργασίας και των ασφαλιστικών εισφορών μέσω ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις που πλήττονται από φυσικά φαινόμενα.

ΙΙΙ. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

[1] Αναστολή καταβολής δόσεων για δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Παράλληλα, να εξεταστεί η παροχή διευκολύνσεων με χαμηλότοκα δάνεια για όσους επιθυμούν να επανεπενδύσουν στην επιχείρηση (ανακατασκευή, αγορά προϊόντων, μετεγκατάσταση κοκ) με όρους βιώσιμης και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

[2] Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία για επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια.  Ειδική ρύθμιση- παράταση για τις ληξιπρόθεσμες επιταγές

[3] Αναστολή διατραπεζικών χρεώσεων για συναλλαγές από ΑΤΜ των πληγείσων περιοχών.

[4] Μέριμνα για την άμεση καταβολή των ποσών που προκύπτουν από ιδιωτική ασφάλιση κτιρίων και αγαθών.

IV. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

[1] Επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της πληγείσας περιοχής για  χρονικό διάστημα ενός έτους

[2] Απελευθέρωση πόρων από προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την αποκατάσταση των ζημιών και την κάλυψη παροχών στα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα.

[3] Ειδικό καθεστώς πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές για τις οικογένειες που έχουν πληγεί (βρεφονηπιακούς σταθμούς, βοήθεια στο σπίτι, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη )».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΒΕΕ

Δείτε το σύνολο των Δελτιων Τύπου και ανακοινώσεων της ΓΣΕΒΕΕ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Δείτε τις νέες δημοσιεύσεις, γεγονότα και επερχόμενες εκδηλώσεις

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Δείτε τα νέα προγράμματα, δημοσιεύσεις προσκλήσεις και επερχόμενες εκδηλώσεις