Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Φεβρουάριος 2018

Η έρευνα οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επαληθεύει την υπόθεση  εξόδου της χώρας από το κατώφλι της στασιμότητας κατά τη διετία 2014-2016. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη δυναμικών κλάδων που  αναπτύσσονται ωστόσο ασύμμετρα σε σχέση με  το σύνολο της οικονομίας. Τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη  εφαρμογής  ορισμένων πολιτικών που θα εστιάζουν στις ανάγκες της μικρής επιχειρηματικής μονάδας στην Ελλάδα, τη βελτίωση των όρων εμπορίου και  πρόσβασης στις αγορές, καθώς και τη βελτίωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος.

Από το προηγούμενο κιόλας εξάμηνο είχαν αρχίσει να παρατηρούνται στοιχεία αποσύνδεσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τις επιδράσεις των πολιτικών εσωτερικής υποτίμησης και δημοσιονομικής επιτήρησης. Οι μακροοικονομικοί δείκτες, όπως η μείωση της ανεργίας, η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, το θετικό ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών επιχειρήσεων, οι ισχυρές επιδόσεις σε ορισμένους κλάδους, όπως του τουρισμού, της ενέργειας και των τροφίμων, επιτρέπουν έναν πιο ασφαλή μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Στην έρευνα οικονομικού κλίματος Φεβρουαρίου 2018 διαμορφώνεται σαφέστατα ένα καλάθι θετικών προβλέψεων, που αντισταθμίζεται ωστόσο από υφιστάμενες διαρθρωτικές αδυναμίες αλλά και  από τις διεθνείς αρνητικές οικονομικές και γεωπολιτικές συμπτώσεις.  Η υπέρβαση του υφεσιακού κύκλου, μετά από ένα πολυετές σπιράλ οικονομικής καθόδου, αποτελεί ασφαλώς θετικό σημάδι, που δυνητικά συνεισφέρει στην απελευθέρωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ωστόσο, ο υφιστάμενος παραγωγικός μετασχηματισμός, που αποτυπώνεται στην έρευνα οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, δεν έχει ενδογενή δυναμική και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένδειξη επιτυχίας της εφαρμοζόμενης  οικονομικής πολιτικής και συνακόλουθα εξασφάλιση της βιωσιμότητας του τρέχοντος οικονομικού μοντέλου.

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Φεβρουάριος 2018 Βασικό συμπέρασμα

Επαληθεύεται υπόθεση της εξόδου της χώρας από τη στασιμότητα της διετίας 2014-2016. Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη δυναμικών κλάδων που αναπτύσσονται όμως ασύμμετρα από το σύνολο της οικονομίας

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ

Το 53% των ερωτώμενων της έρευνας απάντησε ότι δε θα φύγει φέτος για διακοπές

Πάνω από 500.000 έχουν χρέη προς εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

45.000 επιχειρήσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με κατάσχεση ή δέσμευση λογαριασμού για οφειλές

Ταυτότητα έρευνας: Η παρούσα εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη MARC AE, σε πανελλαδικό δείγμα 1008 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), κατά το διάστημα 27 Φεβρουαρίου έως 7 Μαρτίου 2018. Στην έρευνα πραγματοποιείται η καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το β’ εξάμηνο του 2017, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το α’ εξάμηνο του 2018.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2