Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Φεβρουάριος 2017

Κατά πόδας ακολουθεί τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας του προηγούμενου εξαμήνου η αποτίμηση του δεύτερου εξαμήνου του 2016. Η ελαφρώς βελτιωμένη εικόνα του αρνητικού δείκτη δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο λόγος αρνητικών προς θετικές απαντήσεις είναι 9 προς 1. Ήτοι, για κάθε 1 επιχείρηση που βελτίωσε τη θέση της το προηγούμενο εξάμηνο, 9 άλλες είδαν τη θέση τους να επιδεινώνεται. Υπάρχουν όμως και χειρότερα. Η εικόνα είναι πολύ πιο ζοφερή στους αυτοαπασχολούμενους και το εμπόριο, όπου σε κάθε 1 βελτίωση αντιστοιχούν 25 και 10 επιχειρήσεις αντίστοιχα που είδαν τη θέση τους να επιδεινώνεται.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι επιδεινώθηκε η κατάστασή τους το τελευταίο εξάμηνο, τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στο εμπόριο (70,5%, έναντι 66,9% στη μεταποίηση και 68,4% στις υπηρεσίες), στις επιχειρήσεις που λειτουργούν πάνω από 15 χρόνια (71%, έναντι 54,7% για όσες έχουν διάρκεια ζωής έως 5 χρόνια – που είναι το άλλο άκρο) και στις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό. Η εκτίμηση, ότι η απασχόληση εργατικού δυναμικού λειτούργησε ως ανάχωμα στην κρίση, επιβεβαιώνεται από την επιδείνωση της θέσης του 76,7% μεταξύ των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν καθόλου προσωπικό και μόλις του 53,9% μεταξύ εκείνων που απασχολούν πάνω από 5 άτομα. Κατ’ αντιστοιχία, τα υψηλότερα ποσοστά βελτίωσης εμφανίζονται μεταξύ εκείνων των επιχειρήσεων που απασχολούν άνω των 5 εργαζομένων (18,4%, έναντι 3,1% για όσους δεν απασχολούν προσωπικό).

Με τις ίδιες κατά βάση αναλογίες μοιράζεται η αισιοδοξία για το επόμενο εξάμηνο, με βάση τις απαντήσεις στην έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Μεγαλύτερη αισιοδοξία εμφανίζουν οι υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ως 5 χρόνια κι όσες απασχολούν πάνω από 5 άτομα προσωπικό.

Απογοητευτικά είναι και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύγκριση του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της Ευρώπης. Ενώ στην Ελλάδα μόλις που ξεπερνά το 30%, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνά το 75%. Στον ευρωπαϊκό Βορρά η κατάσταση είναι ακόμη καλύτερη.

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Φεβρουάριος 2017 Βασικό συμπέρασμα

Μόνο το 8% των επιχειρήσεων αύξησε τις επενδυτικές του δαπάνες

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ

7 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως μειώθηκε ο τζίρος τους έναντι μόλις του 11,1% που δήλωσε πως αυξήθηκε και του 16,9% που δήλωσε πως παρέμεινε αμετάβλητος

Το 40% των νέων προσλήψεων θα γίνει με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εξωτερικού συνεργάτη

Το 45% των επιχειρήσεων θεωρεί την αυξημένη φορολογία ως το σημαντικότερο εμπόδιο για την επιχειρηματική δραστηριότητα

Ταυτότητα έρευνας: Η παρούσα εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη MARC AE, σε πανελλαδικό δείγμα 1007 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), κατά το διάστημα 8 έως 16 Φεβρουαρίου 2017. Στην έρευνα πραγματοποιείται η καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το β’ εξάμηνο του 2016, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το α’ εξάμηνο του 2017.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2