Ετήσια έρευνα για το Εισόδημα & τις Δαπάνες Νοικοκυριών 2016

Σύμφωνα με την έρευνα για το εισόδημα και τις δαπάνες νοικοκυριών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το έτος 2016 η αύξηση του πληθυσμού που αναγκάζεται να επιβιώνει με λιγότερα από 10.000 ευρώ ετησίως αυξάνεται σταθερά τα τελευταία έτη, καθώς το 2013 ξεκίνησε από 28,1% για να φτάσει το 2014 το 34,4%, πραγματοποιώντας ένα άλμα. Η θεαματική αυτή αύξηση των 6 ποσοστιαίων μονάδων μπορεί να μην επαναλήφθηκε τα επόμενα χρόνια αλλά το ποσοστό όσων πρέπει να ζουν με ψίχουλα διευρύνθηκε. Στη χειρότερη δε, θέση όλων βρίσκονται τα νοικοκυριά που έχουν τουλάχιστον έναν άνεργο, καθώς σε αυτή την κοινωνική ομάδα το ήμισυ των οικογενειών ζει με λιγότερα από 1.000 ευρώ. Μαζί με τους ανέργους σοβαρότατο πρόβλημα, να καλύψουν για παράδειγμα βασικές ανάγκες, αντιμετωπίζουν και τα πολυμελή νοικοκυριά, που αριθμούν περισσότερα από 5 μέλη.

Η ένταση της φτώχειας επιβεβαιώνεται από πολλά ακόμη ευρήματα της έρευνας. Για παράδειγμα, το 16% των νοικοκυριών δήλωσε πώς τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, ενώ αν προκύψει μια έκτακτη ανάγκη πληρωμής ύψους 500 ευρώ το 16% δήλωσε πώς δεν μπορεί να την πραγματοποιήσει κι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 51% δήλωσε πώς θα την κάλυπτε με μεγάλη δυσκολία.

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στην έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμβαδίζει πλήρως με τα στοιχεία της Eurostat (Έρευνα Εισοδημάτων και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών). Με βάση την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία το κατώφλι σχετικής φτώχειας μειώθηκε από 7.178 ευρώ το 2010 σε 5.512 ευρώ το 2015, που δείχνει τη κατάρρευση των μεσαίων εισοδημάτων.

Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία και σε ό,τι αφορά την αποταμίευση, μιας και μόνο το 1,5% του πληθυσμού δήλωσε ότι κατάφερε να βάλει …κάτι στην άκρη.  Εικόνα που συνάδει πλήρως με τα επίσημα στοιχεία. Για παράδειγμα, η βάση στατιστικών δεδομένων Ameco αναφέρει πώς η καθαρή αποταμίευση του ιδιωτικού τομέα το 2016 μειώθηκε κατά 9,5 δισ. ευρώ.

Κατόπιν τούτων μόνο έκπληξη δεν προκαλεί το γεγονός ότι μόνο το 5,1% προβλέπει βελτίωση της οικονομικής του θέσης τον επόμενο χρόνο.

Ετήσια έρευνα για το Εισόδημα & τις Δαπάνες Νοικοκυριών 2016 Βασικό συμπέρασμα

Αυξήθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (σε 37,1% από 36,3% το 2015) όσοι διαβιούν με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ, με βάση την ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ

Μειώθηκαν τα εισοδήματα στο 75,3% των νοικοκυριών το 2016, σε σχέση με το 2015

Το 73,5% δηλώνει πώς θα χειροτερέψει η οικονομική του κατάσταση το 2017

Το 65,3% δηλώνει πώς πρέπει να κάνει περικοπές για να καλύψει τα αναγκαία

Η ετήσια έρευνα που παρουσιάζεται διεξάγεται από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρία MARC AE από το Δεκέμβριο του 2012. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 αντιπροσωπευτικά επιλεγμένων νοικοκυριών από όλη την Ελλάδα στο διάστημα 14 με 24 Νοεμβρίου 2016. Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο εισόδημα, τις δαπάνες και τις νέες καταναλωτικές συμπεριφορές των νοικοκυριών, που προκύπτουν εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών, καθώς και η αποτύπωση της στάσης σχετικά με την ποιότητα διαβίωσης και τις φορολογικές και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα των προηγούμενων ερευνών. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2