Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Ιούλιος 2016

Βελτίωση του οικονομικού κλίματος υπήρξε  το πρώτο εξάμηνο του 2016! Αυτή η βελτίωση όμως ήταν οριακή και, το πλέον απαισιόδοξο, αφορούσε εκείνο το μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν επηρεάζεται από την κρίση και διαχρονικά κυμαίνεται από 5% ως 7%. Ενδεικτικά, ο λόγος θετικών – αρνητικών απαντήσεων παραμένει 1 προς 10. Κατά τ’ άλλα, η επιδείνωση είναι πανταχού παρούσα: Ο δείκτης ρευστότητας διατηρεί σταθερά υψηλά επίπεδα αρνητικών αποτιμήσεων, που αγγίζουν το 76%, χωρίς τίποτε να προμηνύει αύξηση των επενδύσεων, που θα επέφερε την πολυαναμενόμενη αλλαγή παραδείγματος. Το 59% των επιχειρήσεων αναμένει επιδείνωση για το επόμενο εξάμηνο (υποδηλώνοντας έτσι την εμφάνιση ενός αρνητικού πολλαπλασιαστή λιτότητας στην ελληνική οικονομία, που αναστέλλει κάθε επενδυτική πρωτοβουλία) και μόλις το 8% αναμένει βελτίωση. Καθόλου τυχαία, αύξηση επενδύσεων αναμένει μόνο το 2,1% των επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη ενός νέου σπιράλ ύφεσης – αποεπένδυσης – υποαπασχόλησης των παραγωγικών συντελεστών. Στις άμεσες αιτίες επισημαίνονται η ανεπάρκεια της ιδιωτικής χρηματοδότησης, η απουσία σύγχρονων και κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και η αδυναμία των δημόσιων επενδύσεων να πυροδοτήσουν ένα επενδυτικό σοκ, που θα θέσει σε κίνηση και την υπόλοιπη οικονομία, ωφελώντας, σε τελική ανάλυση, τις επιχειρήσεις κάθε κλάδου.

Σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών, τη μεγαλύτερη μείωση καταγράφουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι. Συνολικά και από την έναρξη της κρίσης, στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις η μείωση στον κύκλο εργασιών ξεπερνάει το 80%, ενώ την τελευταία τριετία άγγιξε το 35%. Οι συγκεκριμένες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη συγκέντρωση των μεριδίων και ενίσχυση των τάσεων ολιγοπώλησης της αγοράς, καθώς τα πλήγματα της κρίσης δεν κατανέμονται με ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα μεγέθη  επιχειρήσεων. Μεγάλος χαμένος, με άλλα λόγια, ήταν η οικονομική δημοκρατία, που ακμάζει όσο συμμετρικά και δίκαια μοιράζονται τα μερίδια των αγορών και υποβαθμίζεται, σε σημείο μαρασμού, όσο συρρικνώνεται και γίνεται συμβολική η παρουσία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως συμβαίνει σήμερα.

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Ιούλιος 2016 Βασικό συμπέρασμα

Νέα φάση στασιμότητας με την υλοποίηση του 3ου εμπροσθοβαρούς μνημονιακού προγράμματος δείχνει η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ της συντριπτικής πλειονότητας των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση και των λίγων που αποδεικνύονται στεγανοποιημένες.

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ

Το 53% των ερωτώμενων της έρευνας απάντησε ότι δε θα φύγει φέτος για διακοπές

Πάνω από 500.000 έχουν χρέη προς εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

45.000 επιχειρήσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με κατάσχεση ή δέσμευση λογαριασμού για οφειλές

Ταυτότητα έρευνας: Η παρούσα εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη MARC AE, σε πανελλαδικό δείγμα 1000 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), κατά το διάστημα 13 έως 25 Ιουλίου 2016. Στην έρευνα πραγματοποιείται η καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το α’ εξάμηνο του 2016, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το β’ εξάμηνο του 2016.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2