Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Ιούλιος 2015

Σε πλήρη αναστροφή οδηγήθηκαν οι ενδείξεις ανάσχεσης της ύφεσης που παρουσιάστηκαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2014. Αυτό υπογραμμίζεται εμφατικά από την απάντηση του 84% των ερωτηθέντων ότι επιδεινώθηκε η γενική οικονομική κατάσταση της επιχείρησής τους ,ενώ βελτιώθηκε μόνο σε ένα ποσοστό της τάξης του 5%, τη στιγμή που στην προηγούμενη έρευνα το ίδιο ποσοστό ανερχόταν στο 8% και στην αμέσως προηγούμενη έρευνα στο 11%. Η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕΕ φέρνει στην επιφάνεια τα αδιέξοδα των μικρών επιχειρήσεων, που εκτός από την υπερχρέωση και την κάθετη πτώση της εσωτερικής ζήτησης είναι αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον, που πλήττει τον ανταγωνισμό και οδηγεί σε εντατικότερη ολιγοπώληση της αγοράς. Ως εκ τούτου, η επόμενη κυβέρνηση καλείται να βρει λύσεις για την οικονομική ανάκαμψη και την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης, σε ένα αχαρτογράφητο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, προέχει η διαμόρφωση επενδυτικής πολιτικής με αξιοποίηση εθνικών πόρων.

Με βάση τις εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το νέο εμπροσθοβαρές πρόγραμμα λιτότητας θα οδηγήσει σε μια νέα υποχώρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για το επόμενο εξάμηνο, καθώς είναι σίγουρο ότι τόσο τα δημοσιονομικά μέτρα όσο και η ύφεση θα δημιουργήσουν τεράστια εμπόδια στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους. Καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι το 68% των ερωτηθέντων δήλωσε πως η κατάσταση της επιχείρησής του θα επιδεινωθεί το επόμενο εξάμηνο, όταν στην προηγούμενη έρευνα, το Φεβρουάριο του 2015, το ποσοστό απαισιοδοξίας έφτασε στο χαμηλότερό του σημείο, μόλις 31%. Τα υψηλότερα ποσοστά απαισιοδοξίας απαντώνται στο εμπόριο (73% προέβλεψε πως η κατάστασή του θα επιδεινωθεί), στις επιχειρήσεις 10-15 ετών (63% επιδείνωση), με τζίρο 50.000-100.000 ευρώ (71%), που απασχολούν 2-3 εργαζόμενους (72%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά απαισιοδοξίας (επ’ ουδενί προφανώς δε γίνεται λόγος για αισιοδοξία) συναντιούνται στη μεταποίηση (60% δήλωσε πως η κατάστασή του θα επιδεινωθεί), στις επιχειρήσεις που λειτουργούν έως 5 χρόνια (62% επιδείνωση), με τζίρο μικρότερο των 50.000 ευρώ (66%) και προσωπικό 4-5 εργαζομένους (61%).

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Ιούλιος 2015 Βασικό συμπέρασμα

Η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων επιδείνωσε σημαντικά και απότομα τα πραγματικά μεγέθη των επιχειρήσεων, που ήδη βρίσκονταν σε καθεστώς συρρίκνωσης και διαρκούς ματαίωσης ή αναστολής των επενδυτικών σχεδίων.

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ

68% των ερωτηθέντων δε θα πάει φέτος διακοπές

56,5% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι κανένα κόμμα δεν εκφράζει καλύτερα τα συμφέροντά του

82% δήλωσε μείωση ρευστότητας το πρώτο εξάμηνο του 2015

Ταυτότητα έρευνας: Η παρούσα εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη MARC AE, σε πανελλαδικό δείγμα 1005 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), κατά το διάστημα 21 έως 27 Ιουλίου 2015. Στην έρευνα πραγματοποιείται η καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το α’ εξάμηνο του 2015, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το β’ εξάμηνο του 2015.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2