Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Φεβρουάριος 2015

Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις καταγράφουν αρνητικές επιδόσεις κατά το προηγούμενο εξάμηνο, με βάση την έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: μείωση του τζίρου (όπως απάντησε το 53,2% των ερωτηθέντων), της ζήτησης (55,2%) και των παραγγελιών (58,9%). Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το τζίρο, η συνολική πτώση την τελευταία χρονιά (Φεβρουάριος 2014 – Φεβρουάριος 2015) άγγιξε το 13%, ενώ από την αρχή της κρίσης η πτώση ανέρχεται σε 77%! Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα αρνητικά στοιχεία που καταγράφονται σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα και τις επενδύσεις. Συγκεκριμένα, το 62,4% των επιχειρήσεων δήλωσε επιδείνωση του δείκτη ρευστότητας, ενώ σε επενδύσεις προχώρησε μόνο το 12,1% των ερωτηθέντων. Συνολικά, το 59% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η κατάσταση της επιχείρησής του το τελευταίο εξάμηνο επιδεινώθηκε, ενώ βελτίωση απάντησε ότι παρατήρησε το 8%, με ένα σχετικά μεγάλο τμήμα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην έρευνα, της τάξης του 33%, να δηλώνει ότι η κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη.

Εξετάζοντας το προφίλ των «αισιόδοξων» και των «απαισιόδοξων» παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ όσων προβλέπουν επιδείνωση απαντώνται στην μεταποίηση, στις επιχειρήσεις με διάρκεια ζωής 10-15 χρόνια, με το μικρότερο δυνατό τζίρο (κάτω από 50.000 ευρώ), χωρίς προσωπικό, με έδρα την Αθήνα. Στον αντίποδα, με μεγαλύτερη αισιοδοξία ατενίζουν το επιχειρηματικό μέλλον οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες, λειτουργούν 5-10 χρόνια, έχουν τζίρο 50.000 – 100.000 ευρώ, απασχολούν το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων (πάνω από 5 άτομα) κι έχουν την έδρα τους εκτός Αθήνας.

Χωρίς προηγούμενο είναι η αισιοδοξία που καταγράφεται μεταξύ των ερωτηθέντων, απηχώντας ευθέως το κλίμα αυξημένων πολιτικών προσδοκιών, που δεσπόζει στην ελληνική κοινωνία. Χαρακτηριστικά, η διαφορά αρνητικών – θετικών αποτιμήσεων (από -85 τον Ιούλιο του 2012 και -54 στην προηγούμενη έρευνα) συρρικνώνεται στο -50.

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Φεβρουάριος 2015 Βασικό συμπέρασμα

Τα μετρήσιμα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων, όπως ο τζίρος, η ζήτηση, η παραγγελίες, και η ρευστότητα, δε συνάδουν με την αισιόδοξη οπτική των γενικών προοπτικών.

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ

Το 40% των ερωτηθέντων απαντά πως το άνοιγμα των καταστημάτων τέσσερις Κυριακές το χρόνο δεν έχει αυξήσει το τζίρο του

Το 70% τάσσεται ενάντια στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές

Το 44% δηλώνει περισσότερο αισιόδοξο για την πορεία της επιχείρησης μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου

Ταυτότητα έρευνας: Η παρούσα εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη MARC AE, σε πανελλαδικό δείγμα 1009 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), κατά το διάστημα 17 έως 26 Φεβρουαρίου 2015. Στην έρευνα πραγματοποιείται η καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το β’ εξάμηνο του 2014, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το α’ εξάμηνο του 2015.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2