Ετήσια έρευνα για το Εισόδημα & τις Δαπάνες Νοικοκυριών 2014

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕΕ, στο 47% δεν επαρκεί το οικογενειακό εισόδημα για την κάλυψη των αναγκών του, ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξης του 55%, καταφεύγει σε επιπρόσθετους και μη ίδιους πόρους (δανεισμός από συγγενείς και φίλους, τραπεζικός δανεισμός, εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, ενεχυροδανειστήρια, κ.α.) για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του. Η δεινή οικονομική θέση των νοικοκυριών οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην κρίση, όπως ομολογεί το 94% των ερωτηθέντων που απάντησε πως μετά το ξέσπασμα της κρίσης παρουσίασε σημαντική μείωση των εισοδημάτων του (χωρίς να λείπει ωστόσο κι ένα ποσοστό, γλίσχρο μεν, αλλά υπαρκτό της τάξης του 0,5% που δηλώνει ότι το εισόδημά του αυξήθηκε). Τη δική της συμβολή στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης είχε η έκρηξη της ανεργίας, όπως αποκαλύπτει το εύρημα ότι 36% των νοικοκυριών, δηλαδή πάνω από 1 εκ. νοικοκυριά έχουν στην οικογένειά τους τουλάχιστον 1 άνεργο. Κι αν αυτό σε πολλές χώρες της Ευρώπης δε θα σήμαινε τίποτε, στην Ελλάδα είναι ταυτόσημο της εξαθλίωσης καθώς επίδομα ανεργίας λαμβάνει μόνο το 9%!

Έκφραση της αδυναμίας της εργασίας να εξασφαλίσει έναν αξιοπρεπή μισθό αποτελεί επίσης το γεγονός πως το 52% των νοικοκυριών δηλώνει ως κύρια πηγή εισοδήματος τη σύνταξη. Δύο χρόνια πριν μάλιστα, η κατάσταση ήταν καλύτερη. Το 2012 το 42% των νοικοκυριών δήλωνε ότι έχει τη σύνταξη ως κύρια πηγή εισοδήματος.

Αποτέλεσμα της γενικευμένης δυσπραγίας είναι η σταθερή ύπαρξη ενός ποσοστού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με καθυστερημένες οφειλές, που φτάνει το 36% των ερωτώμενων. Ένα χρόνο πριν, τον Δεκέμβριο του 2013, το ποσοστό ανερχόταν στο 35%. Οι καθυστερημένες οφειλές αφορούν, κατά σειρά σημασίας, φορολογικές υποχρεώσεις (όπως δήλωσε το 64%, όταν τον Δεκέμβριο του 2013 αδυναμίας πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων δήλωνε το 51%), πάγιες ανάγκες του νοικοκυριού/δαπάνες συντήρησης (61%), δόσεις δανείων (42%), ασφαλιστικές εισφορές (24%) και πιστωτικές κάρτες (23%, έναντι 20% τον Δεκέμβριο του 2013).

Ετήσια έρευνα για το Εισόδημα & τις Δαπάνες Νοικοκυριών 2014 Βασικό συμπέρασμα

Στα όρια των αντοχών τα νοικοκυριά. Σε δεινή οικονομική κατάσταση έχουν περιέλθει 3 από τα 10 νοικοκυριά που βρίσκονται στην κατώτερη εισοδηματική κλίμακα και επιβιώνουν με λιγότερα από 10.000 ετησίως!

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ

55% των νοικοκυριών πλήρωσε πάνω από 500 ευρώ για φόρο ακινήτων

75% των ανέργων βρίσκονται εκτός αγοράς περισσότερο από 1 χρόνο

32% μόνο έχουν ως κύρια πηγή εισοδήματος τον μισθό (36% το 2013)

Η έρευνα για το Εισόδημα και τις Δαπάνες Νοικοκυριών εντάσσεται στις ετήσιες τακτικές έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρία MARC AE. Η έρευνα διεξείχθει σε δείγμα αντιπροσωπευτικών νοικοκυριών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας την περίοδο του Δεκεμβρίου 2014. Στόχος, της έρευνας είναι η καταγραφή των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο εισόδημα, τις δαπάνες των νοικοκυριών, στη ζήτηση καθώς και η αποτύπωση της στάσης των νοικοκυριών σχετικά με την ποιότητα διαβίωσης και τις φορολογικές και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2