Βραβείο ΕΒΓΕ "Εταιρικό Έντυπο 2021" για την ετήσια έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Άλλη μια διάκριση για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα φετινά βραβεία ΕΒΓΕ. Η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου, με τίτλο “Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις”, η οποία και σχεδιάστηκε από το δημιουργικό γραφείο The Birthdays Design, απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία “Εταιρικό Έντυπο”. Η άρτια και “έξυπνη” σχεδίαση της έκθεσης, η πρωτοποριακή παράθεση και οπτικοποίηση των δεδομένων δίνουν μία νέα, ανανεωτική ματιά στις ερευνητικές εκδόσεις του Ινστιτούτου.

Σκοπός της ετήσιας έκθεσης είναι η ανάδειξη των βασικότερων πτυχών και προεκτάσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στην έκδοση παρουσιάζονται τα αναλυτικά αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε 801 επιχειρήσεις, στην οποία αναδεικνύονται και αναλύονται ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή ωριμότητα των μικρών επιχειρήσεων, τον βαθμό κατανόησης των νέων τεχνολογικών εφαρμογών από τις μικρές επιχειρήσεις, τον βαθμό ενσωμάτωσης νέων ψηφιακών συστημάτων, το επίπεδο αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών προμηθειών, καθώς και το επίπεδο επενδύσεων στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ εξετάζονται διαστάσεις σχετικά με τις αναδυόμενες ψηφιακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες. Στη συνέχεια διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητές τους. 

Η έκθεση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» μέσω του ΕΣΠΑ – Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2