Επίσκεψη κλιμακίου της ΓΣΕΒΕΕ στην Κύπρο- Υπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕE και ΙΕΜΕ ΠΟΒΕΚ για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων των δυο χωρών

Στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας προχώρησαν το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕE) και το Ίδρυμα Ερευνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΙΕΜΕ ΠΟΒΕΚ) με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων των δυο συνδικαλιστικών φορέων Ελλάδας και Κύπρου. Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς και ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Σ. Π.Ο.Β.Ε.Κ και πρόεδρος του ΙΕΜΕ ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Λευκωσία της Κύπρου, που είχε στο διάστημα   26 – 28 Ιουλίου 2021, αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καββαθά και τον Γενικό Γραμματέα κ. Αθανάσιο Νικολόπουλο καθώς και το επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Ηλία Γεωργόπουλο, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της αντίστοιχης Γενικής Συνομοσπονδίας Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ).

Την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 η αντιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ μαζί με αυτήν της ΠΟΒΕΚ, αποτελούμενη από τον Γ.Γ. κ. Στέφανο Κουρσάρη, τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Ελληνίδη και τον αναπληρωτή Πρόεδρο κ. Κων/νο Λειβαδιώτη, είχαν επίσημη συνάντηση με την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κα Νατάσα Πηλείδου και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Κατά την διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκαν εκατέρωθεν τα μέτρα στήριξης των δύο κυβερνήσεων ( Ελλάδας και Κύπρου) προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς, εστίασε στις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ προς την Ελληνική Κυβέρνηση, για την διαμόρφωση των καταλλήλων μέτρων υποστήριξης προς τα μέλη των Ομοσπονδιών του φορέα και γενικότερα των Ελληνικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ο Γ.Γ. της ΠΟΒΕΚ κ. Στέφανος Κουρσάρης, αναφέρθηκε στην ανάγκη αυξημένων μέτρων ενίσχυσης των Κυπριακών επιχειρήσεων, κατά το παράδειγμα της Ελλάδας. Από την πλευρά της η υπουργός δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τις μελλοντικές συνέργειες των δύο Οργανώσεων.

Στην συνέχεια, οι δύο αντιπροσωπείες επισκέφθηκαν μια πρωτοποριακή τοπική επιχείρηση, επεξεργασίας κρέατος, όπου ο επιχειρηματίας παρουσίασε και ανέλυσε τις ιδέες του, καθώς επίσης και τη μεθοδολογία και τα βήματά του, για να υλοποιήσει το όραμά του. Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, προσεφέρθη να υποστηρίξει την επιχείρηση, παρέχοντας την τεχνογνωσία του σχετικά με την μεθοδολογία στήριξης συνεργειών και συνεργατικών σχηματισμών με άλλες επιχειρήσεις συναφούς ή/και συμπληρωματικού αντικειμένου.  

Ακολούθως, η αντιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ και αντιπροσωπεία της ΠΟΒΕΚ, αποτελούμενη από την Διοίκηση και τους εκπροσώπους των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας – Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου είχαν διμερή συνάντηση, όπου συζητήθηκαν τα πεδία στα οποία θα μπορούσαν να δείξουν γόνιμη συνεργασία οι επιχειρησιακές μονάδες των δύο Οργανώσεων, το Ίδρυμα Ερευνών ΠΟΒΕΚ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Επίκεντρο του ενδιαφέροντος υπήρξαν τα επαγγελματικά περιγράμματα, η επιμόρφωση του προσωπικού, οι συνέργειες/ συνεργατικοί σχηματισμοί καθώς και οι κοινές υποβολές προτάσεων σε προσκλήσεις της EC. Οδηγό για την συνεργασία αυτή, αποτελεί το επιτυχημένο παράδειγμα της συμμετοχής της ΠΟΒΕΚ στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρηματικού Κινδύνου, με εισήγηση – πρόσκληση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Σε τοποθέτησή του, ο Γεν. Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Αθανάσιος Νικολόπουλος, επεσήμανε τις διαφορές των θεσμικών πλαισίων στις δύο χώρες και την ανάγκη τροποποιήσεων και παρεμβάσεων, υπέρ του ενισχυμένου ρόλου της ΠΟΒΕΚ στον Κοινωνικό Διάλογο της Κύπρου.

Τέλος, στο πλαίσιο της θερμής φιλοξενίας, ο Γ.Γ. κ. Στέφανος Κουρσάρης, παρέθεσε δείπνο προς τιμήν της Ελληνικής Αποστολής, σε όλους τους συμμετέχοντες στην διμερή συνάντηση.

Να σημειωθεί ότι αντικείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των δυο φορέων αποτελεί η συνέργεια σε ερευνητικά και επιχειρησιακά θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο της θεσμικής ενδυνάμωσης των συνδικαλιστικών φορέων που εκπροσωπούν και των μελών τους, της κοινωνικής καινοτομίας και των στρατηγικών ανάπτυξης.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΕΜΕ ΠΟΒΕΚ ανέλαβαν να συμμετέχουν με στελέχη τους στην προετοιμασία, υποστήριξη και παροχή των δράσεων του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, να παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες και δράσεις δικτύωσης, να παρέχουν υπηρεσίες διάχυσης και δημοσιοποίησης των δράσεων. Επίσης να παρέχουν στοιχεία και δεδομένα, τα οποία τηρούν, απαραίτητα για την εκπόνηση ερευνών και μελετών στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, τηρώντας τις εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις (π.χ. GDPR).Η διάρκεια του Πρωτόκολλου Συνεργασίας είναι για πέντε έτη και μπορεί να παραταθεί, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας

Σημείωση:

Το Ίδρυμα Ερευνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΠΟΒΕΚ (ΙΕΜΕ ΠΟΒΕΚ) έχει ιδρυθεί ως Μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα, το 2005 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Στους σκοπούς του Ιδρύματος αναφέρεται η προώθηση και προαγωγή της έρευνας και μελέτης σε σχέση με τα επαγγελματικά, οικονομικά, εργασιακά, εργατικά, νομοθετικά θέματα και προβλήματα που αφορούν τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. Η εκπόνηση επιστημονικών μελετών, η εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η επαγγελματική κατάρτιση των Βιοτεχνών, Επαγγελματιών, Καταστηματαρχών, Εμπόρων και Επιχειρηματιών. Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης, συνεργασίας και κοινών προγραμμάτων με παρόμοια Ιδρύματα και Οργανώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό. Η πραγματοποίηση των σκοπών του μπορεί να γίνει με την ανάληψη οποιασδήποτε πρόσφορης και νόμιμης πράξης και/ή ενέργειας.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο έχει συσταθεί ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης μελετών και ερευνών, διάχυσης της γνώσης, και πληροφόρησης, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης που αφορά τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών· μεταξύ άλλων, ασχολείται με τα ζητήματα της ανάπτυξης, της απασχόλησης, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης, παρακολουθεί τις στρατηγικές των κυβερνήσεων, και αξιολογεί την πορεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2