ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»

Με το νομοσχέδιο ««Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» που κατέθεσε η κυβέρνηση επιχειρείται μια σημαντική αναδιάρθρωση στον τρόπο φορολόγησης των υποκείμενων νομικών και φυσικών προσώπων στη χώρα και εξορθολογίζεται ως ένα βαθμό η υπέρογκη επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι με τη νομοθετική πρόταση διαμορφώνεται ένα πλαίσιο χαμηλότερης φορολόγησης για την πλειονότητα των πολιτών της χώρας, και δη των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων και των εγχώριων επιχειρήσεων εν γένει, οι οποίες συμμετείχαν πολλαπλά και δυσανάλογα στις θυσίες που επιβλήθηκαν από τα διαδοχικά προγράμματα οικονομικής προσαρμογής. Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη πολλά από τα προτεινόμενα σημεία  που κατέθεσε στο στάδιο της διαβούλευσης και τα οποία χρήζουν νομοτεχνικής βελτίωσης.

Ουσιαστικά, παρά τη θετική κατεύθυνση εξομάλυνσης των φορολογικών συντελεστών το νομοσχέδιο διευρύνει τις ανισορροπίες μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, μεταξύ φτωχότερων και ευπορότερων νοικοκυριών, μεταξύ στελεχών και εργαζόμενων, μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων/ επιχειρήσεων της αλλοδαπής. Είναι σαφές ότι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που παρέχονται σε επενδύσεις από το εξωτερικό δυνητικά διαμορφώνουν όρους άνισου ανταγωνισμού και αδρανοποίησης των εγχώριων παραγωγικών συντελεστών.

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι σε αυτή τη φάση αναπτυξιακής επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας, το νομοσχέδιο θα μπορούσε να ενσωματώσει διαχρονικά αιτήματα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως:

  • Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού συνδεδεμένου με POS. Ειδική μέριμνα για συλλογή αποδείξεων για επιτηδευματίες στους οποίους υπάρχει δέσμευση λογαριασμών.
  • Σταδιακή μείωση και τελικά κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
  • Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ των επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα. Εισαγωγή κριτήριων ώστε ο ΕΝΦΙΑ να μην καταβάλλεται από κοινωνικές ομάδες που αντικειμενικά βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία (π.χ. άνεργοι) και επιπλέον εισαγωγή κριτήριων για σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ σε συλλογικότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  • Μείωση και τελικά κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
  • Δημιουργία λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις σε ορίζοντα 5ετίας.
  • Επέκταση της ρύθμισης χαμηλού συντελεστή φορολόγησης 10% και για άλλες μορφές συνεταιρισμών.
  • Ικανοποίηση του αιτήματος για μείωση του ΦΠΑ από 24% στο 13% σε όλα τα προϊόντα πώλησης του κλάδου της εστίασης.
  • Αναθεώρηση του φόρου πολυτελείας για παραδοσιακούς κλάδους όπως της αργυροχρυσοχοΐας.