Οι Ευρωπαϊκοί κανόνες πρέπει να παρέχουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ

Καμπάνια #SMEs4Europe: Οι ΜΜΕ χρειάζονται θεμιτό ανταγωνισμό και διαφανές επιχειρηματικό περιβάλλον

Η ΓΣΕΒΕΕ, ιδρυτικό μέλος της SMEunited, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, συνεργάζεται και προωθεί εν όψει των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019, τις θέσεις της σε διάφορα καίρια ζητήματα που αφορούν στις ΜΜΕ, οι οποίες πρέπει να μπουν ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ.

Οι Βιοτεχνίες και οι ΜΜΕ στην Ευρώπη απαιτούν ίσους όρους και αποτελεσματική εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για να διασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός στην Ενιαία Αγορά. Παράνομες πρακτικές στην αγορά, δυσανάλογα κόστη συμμόρφωσης, άδικα φορολογικά καθεστώτα, και καθυστερήσεις στις πληρωμές αποτρέπουν τις ΜΜΕ από την καινοτομία, την ανάπτυξη, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Με ίσους όρους ανταγωνισμού οι επιχειρήσεις μπορούν να ευημερήσουν και να αναπτυχθούν, και αποφεύγονται μειονεκτήματα για τις ΜΜΕ σε σχέση με άλλους φορείς. Η έξυπνη νομοθεσία, που λαμβάνει υπόψη την ειδική φύση των μικρών εταιρειών, πρέπει να καταστεί πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αυτή την εβδομάδα, η SMEunited επικεντρώνει την καμπάνια της για τις Ευρωεκλογές στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ στην Ενιαία Αγορά», ανακοίνωσε η Πρόεδρος της SMEunited Ulrike Rabmer-Koller. «Οι ΜΜΕ είναι εδώ να συναγωνιστούν και ζητούν ευγενή άμιλλα, αφού, σήμερα, εξακολουθούν να διαπιστώνουν ανισορροπίες σε ό,τι αφορά οικονομικά ισχυρότερους παράγοντες της αγοράς».

Οι ΜΜΕ δεν θα πρέπει να περιορίζονται από άνισο κανονιστικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, «πρέπει να καταρτιστεί καλή νομοθεσία που θα ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στην πραγματικότητα των μικρών επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορούν να την εφαρμόσουν εύκολα», υποστήριξε η κα Rabmer-Koller. «Λόγω της ειδικής φύσης τους, οι ΜΜΕ ήδη έρχονται αντιμέτωπες με υψηλότερα κόστη συμμόρφωσης και μεγαλύτερες επιβαρύνσεις όταν διατρέχουν το κανονιστικό περιβάλλον και πραγματεύονται θέματα νομοθεσίας».

«Πιστεύουμε ακράδαντα στις αρχές της “Προτεραιότητας στις Μικρές Επιχειρήσεις” και της “Ενιαίας Απεύθυνσης”, και οι δύο μπορούν να συμβάλλουν στη σημαντική μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων», εξήγησε. Το κύριο όφελος της λιγότερης γραφειοκρατίας για τις ΜΜΕ θα είναι λιγότερα κόστη και περισσότερος χρόνος για τους ιδιοκτήτες των εταιρειών να αφιερώνουν στα βασικά επιχειρηματικά τους καθήκοντα και την προσωπική τους ζωή, και θα βελτιώσει τη συμμόρφωση.

Τέλος, περισσότερες απ’ τις μισές επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι εκτεθειμένες σε καθυστερήσεις πληρωμών. «Οι καθυστερήσεις πληρωμών θέτουν σε κίνδυνο τη ρευστότητα των ΜΜΕ και οδηγούν σε έναν φαύλο κύκλο όπου οι επιχειρήσεις που είναι αποδέκτες καθυστερήσεων πληρωμών εξωθούνται στη λήψη ακριβής τραπεζικής χρηματοδότησης ή καθυστερούν και οι ίδιες στην πληρωμή των υπεργολάβων τους. Τόσο οι δημόσιες αρχές όσο και οι μεγάλες εταιρείες πρέπει επιτέλους να αναλάβουν την ευθύνη τους να πληρώνουν εγκαίρως. Η δέουσα εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων θα συμβάλλει επίσης στην εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ», είπε, κλείνοντας, η κα Rabmer-Koller.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η SMEunited είναι η ένωση Βιοτεχνιών και ΜΜΕ στην Ευρώπη με περίπου 70 οργανώσεις μέλη από περισσότερες από 30 Ευρωπαϊκές χώρες. Η SMEunited εκπροσωπεί εθνικές διαεπαγγελματικές ομοσπονδίες Βιοτεχνιών και ΜΜΕ, Ευρωπαϊκές κλαδικές οργανώσεις ΜΜΕ και συνεργαζόμενα μέλη. Συνδυαστικά, εκπροσωπούμε πάνω από 12 εκατ. επιχειρήσεις με περίπου 55 εκατ. υπαλλήλους σε όλη την Ευρώπη. Η SMEunited είναι επίσης αναγνωρισμένη εργοδοτική οργάνωση και Ευρωπαίος Κοινωνικός Εταίρος. Η SMEunited ήταν προηγουμένως γνωστή ως UEAPME.

www.SMEunited.eu | Twitter: @SMEunited

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2