To έλλειμμα δεξιοτήτων περιορίζει τις ΜΜΕ

Καμπάνια #SMEs4Europe: Με τους μετασχηματισμούς στις αγορές εργασίας απαιτείται μεγαλύτερη αναγνώριση της επαγγελματικής κατάρτισης

Η ΓΣΕΒΕΕ, ιδρυτικό μέλος της SMEunited, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, συνεργάζεται και προωθεί εν όψει των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019, τις θέσεις της σε διάφορα καίρια ζητήματα που αφορούν στις ΜΜΕ, οι οποίες πρέπει να μπουν ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ.

Οι Βιοτεχνίες και ΜΜΕ στην Ευρώπη αναζητούν με ζέση ειδικευμένο προσωπικό. Λόγω του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού, ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη και αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και η μάθηση στον χώρο εργασίας αποτελούν τη βέλτιστη απάντηση στις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας. Η SMEunited καλεί τους φορείς χάραξης πολιτικής να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για να αποκτήσουν όλοι δυνατές βασικές δεξιότητες, καθώς και να επενδύσουν σε ποιοτική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και μάθηση στον χώρο εργασίας περιλαμβανομένης της μαθητείας. Η πρόσβαση σε συνεχή κατάρτιση και σε ένα ενισχυμένο πρόγραμμα Erasmus για προώθηση της διασυνοριακής κινητικότητας των εκπαιδευόμενων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι επίσης άκρως απαραίτητα.

«Αυτή την εβδομάδα, η SMEunited συνεχίζει την καμπάνια της για τις Ευρωεκλογές με έμφαση στις αγορές εργασίας και τις δεξιότητες»,ανακοίνωσε η Πρόεδρος της SMEunited, UlrikeRabmer-Koller. «Οι αγορές εργασίας αλλάζουν ταχύτατα και οι ΜΜΕ μας έρχονται αντιμέτωπες με έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και αντιμετωπίζουν μια πραγματική αναντιστοιχία δεξιοτήτων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες».

«Υπάρχει έντονη ανάγκη για στοχευμένες δράσεις πολιτικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να συνεχίσει να πιέζει τα Κράτη Μέλη για εκσυγχρονισμό των συστημάτων τους εκπαίδευσης και κατάρτισης», είπε στη συνέχεια. Στόχος πρέπει να είναι να συνταιριαστούν τα συστήματα αυτά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, βασικές δεξιότητες (γραφή, ανάγνωση, πραγματοποίηση υπολογισμών) και σταθερές κύριες ικανότητες (περιλαμβανομένης της γνώσης ψηφιακών και της επιχειρηματικότητας) θα πρέπει να διασφαλιστούν για όλους. Βάσει αυτού, εναλλασσόμενα συστήματα κατάρτισης και μαθητεία θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα άτομα αποκτούν ένα καλό μείγμα τεχνικών, ψηφιακών, και οριζόντιων δεξιοτήτων. «Επιπλέον», είπε η κα Rabmer-Koller, «αυτές οι ταχύτατες αλλαγές συνεπάγονται ότι πρέπει να καταστεί πραγματικότητα η πρόσβαση των επιχειρηματιών και του προσωπικού σε συνεχή κατάρτιση. Προκειμένου να διατηρήσουν την απασχολησιμότητά τους, οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι έτοιμοι για επανακατάρτιση ή αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Η απασχολησιμότητα πρέπει να είναι μια κοινή ευθύνη».

H ποιότητα και η ελκυστικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορεί να ενισχυθεί μόνο μέσω της αριστείας και της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα. «Χρειαζόμαστε επαγγελματική κατάρτιση σε τριτοβάθμιο επίπεδο που θα ταιριάζει με τις τρέχουσες τάσεις στην αγορά εργασίας», επεσήμανε. Επιπλέον, πρέπει να βελτιωθεί η εικόνα της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη για να καταστεί ελκυστική η πρακτική πτυχή της εμπειρίας. Αναφορικά με αυτό, προσέθεσε ότι οι
«επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωριστούν πραγματικά ως αυθεντικοί τόποι μάθησης και οι ΜΜΕ συγκεκριμένα ως ένα μοναδικό περιβάλλον εργασίας».

Για να διασφαλιστεί ότι η προσφορά επιτόπιας κατάρτισης θα παρέχεται όπως πρέπει, επέμεινε ότι «πρέπει να αναπτυχθεί μια ισχυρότερη σύμπραξη ΜΜΕ και παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι ΜΜΕ μας θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη μετάβαση στην ψηφιακή και στην πράσινη οικονομία μόνο έχοντας μεγαλύτερες δημόσιες επενδύσεις και προσιτό κόστος κατάρτισης στο πλευρό τους», είπε καταλήγοντας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η SMEunited είναι η ένωση Βιοτεχνιών και ΜΜΕ στην Ευρώπη με περίπου 70 οργανώσεις μέλη από περισσότερες από 30 Ευρωπαϊκές χώρες. Η SMEunited εκπροσωπεί εθνικές διαεπαγγελματικές ομοσπονδίες Βιοτεχνιών και ΜΜΕ, Ευρωπαϊκές κλαδικές οργανώσεις ΜΜΕ και συνεργαζόμενα μέλη. Συνδυαστικά, εκπροσωπούμε πάνω από 12 εκατ. επιχειρήσεις με περίπου 55 εκατ. υπαλλήλους σε όλη την Ευρώπη. Η SMEunited είναι επίσης αναγνωρισμένη εργοδοτική οργάνωση και Ευρωπαίος Κοινωνικός Εταίρος. Η SMEunited ήταν προηγουμένως γνωστή ως UEAPME.

www.SMEunited.eu | Twitter: @SMEunited

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2