Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Ιούλιος 2013

Αρνητική παραμένει η αποτίμηση του πρώτου εξαμήνου του 2013, καθώς για περισσότερες από 3 στις 4 μικρές επιχειρήσεις (75,4% για την ακρίβεια) η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση για το 19%, ενώ βελτιώθηκε μόνο για ένα ισχνό ποσοστό της τάξης του 6%. Παρότι παρατηρείται επιβράδυνση σε σχέση με προηγούμενες έρευνες, όλα τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων διατηρούν αρνητικές επιδόσεις. Για παράδειγμα, το 76% των επιχειρήσεων σημείωσε μείωση στον κύκλο εργασιών. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στις εμπορικές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου για το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθε στο 27%.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τη διαφορά που παρατηρήθηκε στον τζίρο μεταξύ του πρώτου εξαμήνου του 2013 και του 2012, το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 14,5% δήλωσε ότι υπήρξε μια μείωση της τάξης 30% περίπου. Ένα ποσοστό της τάξης του 13% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η μείωση ξεπερνάει το 50% κι ένα 10% ότι η μείωση κυμαίνεται γύρω στο 50%. Τη διαφορά πάντως, παρότι οριακή, κάνει το 10% των επιχειρήσεων που αύξησε την επενδυτική δαπάνη, όταν 6 μήνες πριν, τον Ιανουάριο του 2013, ο αντίστοιχος δείκτης βρισκόταν στο 6%.

Με αρνητικό πρόσημο είναι και τα μελλούμενα στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς το 68% του δείγματος διατηρεί αρνητικές προσδοκίες για το δεύτερο εξάμηνο και βελτίωση αναμένει μόνο το 6%. Το εύρημα ισοδυναμεί με το «τέλος των ψευδαισθήσεων», καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αύξηση της απαισιοδοξίας, που σημαίνει ότι πλέον εξανεμίζεται κάθε ελπίδα ανάκαμψης από την πλευρά των επιχειρηματιών. Τα σημαντικότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις το επόμενο εξάμηνο είναι η έλλειψη ρευστότητας (με το 70% να αναμένει μείωση) και η μείωση των παραγγελιών (όπως προδικάζει το 68%). Το 29% των επιχειρήσεων αναμένει μείωση του προσωπικού και αύξηση το 4%, ενώ το 61% πιστεύει – ή τουλάχιστον ελπίζει – ότι θα παραμείνει σταθερή.

Βασικό συμπέρασμα

Άρση των ψευδαισθήσεων για τις επιχειρήσεις με αύξηση των ποσοστών απαισιοδοξίας στις μελλοντικές προβλέψεις

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ

Το 49% των επιχειρήσεων αναγκάστηκε να μειώσει τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων

Το 50% αναγκάστηκε να μειώσει το χρόνο εργασίας κάποιων υπαλλήλων

Το 67% πιστεύει ότι η προκήρυξη πρόωρων εκλογών θα επιδείνωνε την κατάσταση

Ταυτότητα έρευνας: Η παρούσα εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη MARC AE, σε πανελλαδικό δείγμα 1200 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), κατά το διάστημα 10 έως 16 Ιουλίου 2013. Στην έρευνα πραγματοποιείται η καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το α’ εξάμηνο του 2013, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το β’ εξάμηνο του 2013.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου « Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 296403. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2