Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Ιούλιος 2011

Το πρώτο εξάμηνο του 2011 μειώθηκε ο τζίρος της επιχείρησης για το 80% των ερωτηθέντων, με τον μέσο όρο της μείωσης να ανέρχεται σε 29%.

Το 78% δήλωσε, επίσης, ότι μειώθηκε η ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή του, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό (της τάξης του 83%) απάντησε ότι μειώθηκε η ρευστότητα. Τα υψηλότερα ποσοστά μείωσης στη ρευστότητα απαντώνται στο εμπόριο, στις επιχειρήσεις με 1 και 2-4 εργαζόμενους και σε όσες έχουν τζίρο κάτω από 100.000 ευρώ. Αντίθετα, τις (σχετικά) καλύτερες επιδόσεις είχαν οι επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών, εκείνες που απασχολούσαν από 10 άτομα και πάνω και είχαν τζίρο άνω των 300.000 ευρώ. Το 80% μείωσε τις παραγγελίες προς τους προμηθευτές του, το 41% μείωσε τις επενδύσεις και το 20% το προσωπικό.

Σε ό,τι αφορά το επόμενο εξάμηνο, το 65% προβλέπει μείωση του τζίρου, το 63% μείωση της ζήτησης, το 65% μείωση της ρευστότητας, το 64% μείωση παραγγελιών, το 54% απάντησε ότι οι επενδύσεις θα παραμείνουν αμετάβλητες, και το 75% ότι η απασχόληση θα παραμείνει σταθερή.

Το τελευταίο εξάμηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών αντιμετώπισε το 42% των επιχειρήσεων, ενώ το 32% αναγκάστηκε να μειώσει, έστω και περιστασιακά, ώρες ή ημέρες εργασίας σε υπαλλήλους και το 19% αναγκάστηκε να μειώσει τις αποδοχές τους.

Ο μέσος χρόνος είσπραξης οφειλών από τους πελάτες για το 47% έχει αυξηθεί, ενώ για το 39% έχει μείνει αμετάβλητος. Το 28% των επιχειρήσεων συναλλάσσεται κυρίως μέσω επιταγών. Ο μέσος όρος μεταχρονολόγησης ανέρχεται σε 4 μήνες. Το 46% όσων συναλλάσσονται με επιταγές θα επιθυμούσε να υπάρχει χρονικό όριο 2 μηνών στην εξόφλησή τους.

Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις, το τελευταίο εξάμηνο καθυστερημένες οφειλές ενοικίου έχει το 27%, σε ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό, τηλεφωνία, ύδρευση, κ.λπ.) επίσης το 27%, σε προμηθευτές το 32%, στον ΟΑΕΕ το 32%, στο ΙΚΑ το 22%, και στην εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ, κ.λπ.) επίσης ένα 22%.

Βασικό συμπέρασμα

Βαθαίνει η κρίση, όπως μαρτυρά η απάντηση του 81% των συμμετεχόντων στην έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που δήλωσε ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση της επιχείρησής του το τελευταίο εξάμηνο.

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ

Το 44% θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο να κλείσει η επιχείρησή του το επόμενο διάστημα.

Το 58% πιστεύει ότι η εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος θα βαθύνει την ύφεση.

Το 50% απαντά ότι το παρεμπόριο επηρεάζει (πολύ ή αρκετά) τη δική του επιχείρηση.

Ταυτότητα έρευνας: Η παρούσα εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη MARC AE, σε πανελλαδικό δείγμα 1200 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), κατά το διάστημα 25 έως 29 Ιουλίου 2011. Στην έρευνα πραγματοποιείται η καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το α’ εξάμηνο του 2011, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το β’ εξάμηνο του 2011.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου « Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 296403. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2