Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη

Με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη  συναντήθηκε σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2019, αντιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γ. Καββαθά. Στη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε πολύ καλό και εποικοδομητικό κλίμα, η ΓΣΕΒΕΕ ανέδειξε τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και απαιτούν άμεσες και συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα ως προς το επίπεδο χρηματοδότησης και επενδύσεων. 

Μεταξύ άλλων τα κύρια θέματα που έθεσε η ΓΣΕΒΕΕ αφορούσαν:

  • Θέματα διαμόρφωσης και θεσμοθέτησης του πλαισίου μικρο-πιστώσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Ζητήματα ανάπτυξης ειδικών δράσεων και νέων εργαλείων ως προς τη διευκόλυνση της πρόσβασης  στη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα συνεργατικά σχήματα.
  • Ειδικότερα θέματα ως προς το σχεδιασμό και την περαιτέρω προώθηση των δραστηριοτήτων της Αναπτυξιακής Τράπεζας.  

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν επιπλέον θέματα που χρήζουν μέριμνας για την ενίσχυση των ΜμΕ και την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο αμοιβαίων δεσμεύσεων ως προς την ανάπτυξη περαιτέρω επαφών και συστηματικής συνεργασίας σε ειδικότερα θεματικά πεδία, ενώ ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει όλα τα θέματα που έθεσε η ΓΣΕΒΕΕ και αφορούν στο χαρτοφυλάκιο του.