Συνάντηση με τη Συμπρόεδρο των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ, κα. Κατερίνα Ανδρικοπούλου Σακοράφα

Με τη Συμπρόεδρο των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ, κα. Κατερίνα Ανδρικοπούλου Σακοράφα, συναντήθηκε την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γεώργιος Καββαθάς.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και στο πλαίσιο της ο Πρόεδρος της  ΓΣΕΒΕΕ ανέδειξε τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και επιτάσσουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

Συγκεκριμένα,  παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν στα προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο κόσμος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε πλήθος επαγγελμάτων και κλάδων, όπως η εστίαση, το εμπόριο και οι υπηρεσίες.

Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τις κρίσιμες προκλήσεις της «πράσινης» και «ψηφιακής» μετάβασης καθώς και στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής, με επίκεντρο τις μικρές επιχειρήσεις.

Αναδείχθηκαν επίσης  συγκεκριμένα προβλήματα που προκύπτουν τα τελευταία χρόνια σε συνάρτηση με τις ευρύτερες οικονομικές, παραγωγικές και τεχνολογικές μεταβολές αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας και της υγειονομικο-οικονομικής κρίσης σε όρους οικονομίας και μικρών επιχειρήσεων.

Τέλος, τονίστηκε η ευρύτερη ανάγκη στήριξης των μικρών επιχειρήσεων σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού, πράσινης μετάβασης, οικοδόμησης συνεργατικών σχημάτων, και διεύρυνσης των επιλογών χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός πλαισίου άμεσης συνεργασίας με τη ΓΣΕΒΕΕ ως βασικού εκφραστή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2