Θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ επί του σ/ν του ΥΠΟΙΚ με τίτλο «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων»

Με αφορμή το σχέδιο νόμου με την ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ», η ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε εχθές τις θέσεις της προς τα πολιτικά κόμματα, τους βουλευτές και την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών υποθέσεων της Βουλής ως προς το γενικότερο θέμα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων και τις νέες τάσεις που φαίνεται να δημιουργούνται στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου.

Το θέμα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) είναι ένα θέμα υψηλής σημασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα τόσο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), η οποία (ΕΕ) έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες συγκεκριμένων δράσεων αλλά και ενημέρωσης στο συγκεκριμένο πεδίο.   Το πρόβλημα των ΜΕΔ είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη χώρα μας, καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ΜΕΔ (με μεγάλη διαφορά από την δεύτερη χώρα) ανάμεσα στην ΕΕ-28 και το εν λόγω πρόβλημα είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα ανάσχεσης της ομαλής λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα, με καταστροφικές συνέπειες στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, ως απαραίτητης προϋπόθεσης επιστροφής στην κανονικότητα του χρηματοδοτικού τομέα της χώρας, με στόχο την αύξηση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση, οι οποίες προς το παρόν είναι ουσιαστικά αποκλεισμένες από τις τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ είναι καταρχήν θετική σε σχέδια μείωσης των ΜΕΔ, στον βαθμό που αυτά αφενός συμβάλλουν στην δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας με αυξημένη πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και αφετέρου λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές κοινωνικές συνέπειες που επιφέρουν στους δανειολήπτες.

Το σχέδιο νόμου εστιάζει αποκλειστικά στις διαδικασίες παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, στις αμοιβές διαχειριστή, και στην προμήθειας υπέρ του Δημοσίου για την καταβολή της εγγύησης.

Ως προς τα προβλεπόμενα στο σχέδιο νόμου, σας επισυνάπτεται το κείμενο των αναλυτικών θέσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας.