Ψήφισμα Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ για τον αιφνίδιο θάνατο του Αθανασίου Μπέλλα, Μέλος του Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ και π. Αντιπροέδρου

ΨΗΦΙΣΜΑ

Σήμερα 3 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή, μετά το θλιβερό άγγελμα του αιφνίδιου θανάτου του συναδέλφου

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ   Μ Π Ε Λ Λ Α

μέλους του ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ και π. Αντιπροέδρου, συνήλθε μετά από πρόσκληση εκτάκτως το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ και αφού άκουσε τον Πρόεδρο που αναφέρθηκε στην ζωή και την δράση του εκλιπόντος,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

  • Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην σύζυγό του και τον γιό του.
  • Να παραστεί αντιπροσωπεία του ΔΣ στην εξόδιο ακολουθία
  • Να καταθέσει στεφάνι στην σορό του.
  • Να καταθέσει χρηματικό ποσό στο χωριό SOS, στη μνήμη του εκλιπόντος.
  • Να αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες στο κτίριο της ΓΣΕΒΕΕ την ημέρα της κηδείας.
  • Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα της ΓΣΕΒΕΕ και τον τοπικό τύπο του Έβρου.