Σύγκληση αρμόδιας επιτροπής για απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τα κόκκινα δάνεια

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κ. Τασούλα, την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και τις Κοινοβουλευτικές ομάδες ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Ελληνικής Λύσης και ΜΕΡΑ 25, απέστειλε η ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τη σύγκληση αρμόδιας επιτροπής για απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τα κόκκινα δάνεια.

Αναλυτικά στην επιστολή η ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει:

Η ψήφιση από την Ελληνική Βουλή και η δημοσίευση σε ΦΕΚ (4649/2019) του νόμου με την ονομασία «Πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Ηρακλής), που αφορά την παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό Δημόσιο προς τις τράπεζες για την τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), κατά την εκτίμηση της κυβέρνησης θα συμβάλει στην εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών.

Υπολογίζεται ότι θα επιτρέψει την μείωση των ΜΕΔ ακόμη και κατά 40%. Κι έτσι θα δημιουργηθούν οι όροι ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία, επιλύοντας το τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν ειδικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Εγείρονται ωστόσο ορισμένα ερωτηματικά, που αφορούν θέματα διαφάνειας.

Στα τιτλοποιημένα δάνεια τα οποία θα διαθέσουν προς πώληση οι τράπεζες θα περιλαμβάνονται δάνεια διαφορετικού βαθμού πιστοληπτικής αξιολόγησης. Εξ ου και η διάκριση σε ομολογίες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, με το ελληνικό Δημόσιο να παρέχει εγγυήσεις στις «ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που πρέπει προηγουμένως να λάβουν κατηγορία αξιολόγησης ΒΒ-, Ba3, BB, BBL ή υψηλότερη», όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 του νόμου.

Τούτου δοθέντος ποιες διαβεβαιώσεις παρέχουν οι τράπεζες ότι δεν θα μεταβιβάζουν και εξυπηρετούμενα δάνεια ώστε κάθε τιτλοποίηση να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν «υψηλότερη» αξιολόγηση και να γίνεται πιο ελκυστική στην αγορά και να εξασφαλίζει καλύτερη τιμή;          Ο κίνδυνος κατά τη ΓΣΕΒΕΕ είναι τα πιστωτικά ιδρύματα να μεταβιβάσουν και εξυπηρετούμενα δάνεια, επικαλούμενες την ανάγκη αποφυγής του κινδύνου κατάπτωσης των εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να μάθουν εκ των υστέρων ότι το δάνειο τους έχει εκχωρηθεί από την τράπεζα σε τρίτο και στη συνέχεια να εκτεθούν σε αδικαιολόγητες πιέσεις και κινδύνους.

Επίσης, εύλογες ανησυχίες δημιουργούνται σχετικά με τις συνέπειες του νέου θεσμικού καθεστώτος που δημιουργείται, με τη διαδικασία της τιτλοποίησης των δανείων και τη δραστηριοποίηση των εταιρειών είσπραξης απαιτήσεων, εφόσον αυτό που χρειάζεται σήμερα η ελληνική οικονομία δεν είναι ο αφελληνισμός των επιχειρήσεων, αλλά η εξυγίανση και η υποστήριξή τους, ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη.

Το γεγονός ότι με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, όπως περιγράφει το άρθρο 6 του ν. 4649/2019, το ελληνικό Δημόσιο θα εκδίδει πράξεις παροχής εγγύησης προς τους ομολογιούχους υψηλής προεξοφλητικής προτεραιότητας για τις τιτλοποιημένες απαιτήσεις, ύψους έως 12 δισ. ευρώ, νομιμοποιεί το ενδιαφέρον της Ελληνικής Βουλής να προκαλέσει σύγκληση των αρμόδιων επιτροπών προς διερεύνηση των σχετικών ερωτημάτων.

Επιβάλει επίσης, την υποχρέωση των εκπροσώπων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (servicers) όπως αυτές αδειοδοτούνται βάσει της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδας ΠΕΕ 118/19.5.2017 να παραστούν στη συνεδρίαση και να δώσουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις προς τον ελληνικό λαό κι εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες που πιθανά να εκτεθούν από τις αλλαγές του νέου νόμου.