Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς στη Σάμο

Στη Σάμο βρέθηκε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς και συμμετείχε σε εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το Επιμελητήριο Σάμου, σχετικά με την βελτίωση της Ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων.

 

Το έργο αυτό, με το τίτλο «ResC-EWE – Δεξιότητες Ανθεκτικότητας και Διάσωσης για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις – Ενδυνάμωση της Έγκαιρης Προειδοποίησης του Επιχειρηματικού Κινδύνου» αποτελεί την φυσική συνέχιση του έργου Early Warning Europe,  το οποίο υλοποίησε με επιτυχία το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το διάστημα 2016 – 2019, και το οποίο οδήγησε στην έκδοση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Προληπτική Αναδιάρθρωση, η οποία ενσωματώθηκε στον Ν.4738/2020 για την Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας με τον τίτλο «Προειδοποίηση Αφερεγγυότητας – Έγκαιρη Προειδοποίηση».

Η βελτίωση της Ανθεκτικότητας, και μάλιστα της Πρόδρομης Ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, εστιάζει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και μάλιστα σε αυτές που ο ίδιος ο επιχειρηματίας ταυτίζεται με την επιχείρηση. Κατά συνέπεια, η προσπάθεια επικεντρώνεται, αφ’ ενός στην ενημέρωση  των επιχειρηματιών με τις σχετικές έννοιες και την ευαισθητοποίησή τους επάνω στην κουλτούρα των προληπτικών στρατηγικών, αφετέρου στην βελτίωση των δεξιοτήτων τους μέσω συγκεκριμένων εργαλείων και  εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Η επίσκεψη αποτελεί την αφετηρία περαιτέρω συνεργασίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με το Επιμελητήριο Σάμου σε ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό επίπεδο με έμφαση στην βιωσιμότητα και ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων του νησιού.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2