Απώλεια Οδυσσέα Κυριακόπουλου

Την βαθιά θλίψη  για το θάνατο του  Οδυσσέα Κυριακόπουλου,  πρώην Προέδρου του ΣΕΒ, εκφράζουν  ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). 

Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος πρώην Πρόεδρος του ΣΕΒ, ήταν  ένας  σημαντικός άνθρωπος και επιχειρηματίας, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην επιχειρηματική, οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας και στην εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Η ΓΣΕΒΕΕ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια  προς τους οικείους του, τη Διοίκηση και το προσωπικό  του  ΣΕΒ και  του ΙΟΒΕ.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2