Παραμονή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

Την   ανάγκη να μην  μεταφερθεί στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) που σήμερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ζητά  με επιστολή που απέστειλε προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως.

Η ΓΣΕΒΕΕ, όπως αναφέρει στην  επιστολή της με δεδομένα ότι:

  • δεν υπάρχει ανάλογο  Τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ικανό να καλύψει τις ανάγκες του μητροπολιτικού κέντρου και ειδικότερα της Βιομηχανικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης,
  • το εν λόγω Τμήμα έχει λειτουργήσει επιτυχώς στη Θεσσαλονίκη  από το 2019, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων και σήμερα ενεργών φοιτητών,           
  • οι παραγωγικοί φορείς της περιοχής γνωρίζουν και έχουν υποστηρίξει τις προσπάθειες και το έργο του συγκεκριμένου Τμήματος, και μπορούν ευχερέστερα να συνεργάζονται με το επιστημονικό προσωπικό του και να απασχολούν αποφοίτους του Τμήματος,
    η ενδεχόμενη μετακίνηση του Τμήματος θα δημιουργήσει πλήθος δυσλειτουργιών και ιδίως οικονομικών προβλημάτων τόσο για το Ίδρυμα όσο και για τις οικογένειες των φοιτητών και φοιτητριών.

Η ΓΣΕΒΕΕ  εκτιμά  ότι, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, η ορθή επιλογή είναι η παραμονή του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη Σίνδου του ΔΙΠΑΕ και ζητά την  παρέμβαση  της Υπουργείου Παιδείας με ανάκληση της σχετικής απόφασης.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2