109η Σύνοδος

20 Μαΐου – 19 Μαϊου 2021

108η Σύνοδος

10 - 21 Ιουνίου 2019

ILO Official site

Επισκεφθείτε το για περισσότερα νέα

ILO & ΓΣΕΒΕΕ

International Labour Organization

Η ΓΣΕΒΕΕ, σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο της τριμερούς εκπροσώπησης των κρατών στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, κάθε χρόνο συμμετέχει διά της εθνικής αντιπροσωπείας στις Συνόδους της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), ειδικευμένης οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών, που πραγματοποιούνται στη Γενεύη . Με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας υπήρξε συνεργασία και σε εθνικό επίπεδο, με συμμετοχή και παρεμβάσεις σε πολλές συναντήσεις, εργαστήρια και συνέδρια στο πλαίσιο υλοποιούμενων έργων για την αδήλωτη εργασία, τη διοίκηση της εργασίας, και την κοινωφελή εργασία.

Το 2019, έτος συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση της Συνομοσπονδίας, σήμανε και τη συμπλήρωση, από το 1919, 100 ετών λειτουργίας της ILO. Οι εργασίες της 108ης Συνόδου της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας της ILO (10 – 21 Ιουνίου 2019), οι οποίες περιελάμβαναν επισκέψεις και παρεμβάσεις πολλών αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, οδήγησαν στη Διακήρυξη της Εκατονταετηρίδας της ILO για το Μέλλον της Εργασίας, με συγκεκριμένη αναφορά στις πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις.

«109η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας της ILO»

20 Μαΐου – 19 Μαϊου 2021

«“Εκατονταετηρίδα ILO: 108η Σύνοδος της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας »

10 – 21 Ιουνίου 2019, Γενεύη

«107η Σύνοδος της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας ILO»

19ο ενημερωτικό δελτίο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2018, σ. 5

«104η Σύνοδος της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας της ILO»

11ο ενημερωτικό δελτίο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2015, σσ. 2-3

Στοιχεία Επικοινωνίας

Switchboard: +41 (0) 22 799 6111, Fax: +41 (0) 22 798 8685

ilo@ilo.org

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2